BBC Cymru Fyw

Carafanwyr yn treulio noson mewn gwesty

Published
image captionCafodd diffoddwyr eu galw am 16:13 ddydd Sul.
Bu'n rhaid i drigolion maes carafanau ym Magwyr, Sir Fynwy dreulio'r noson mewn gwestai wedi tân.
Cafodd diffoddwyr tân eu galw i Barc Preswyl Beeches yn Grangewood am 16:13 ddydd Sul.
Roedd un garafan ac un sied ar dân a diffoddwyr yn pryderu bod perygl o ffrwydrad oherwydd bod silindrau nwy ar y safle.
Roedd rhaid i 16 o bobl adael y safle ond ni chafodd unrhyw un eu hanafu.
Y gred yw bod y tân wedi cael ei gynnau'n ddamweiniol a llwyddodd diffoddwyr i reoli'r tân erbyn 20:30.