Mwy o swyddi mewn ardal fenter?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Safle Airfields: 'cyfleoedd enfawr,' medd y cyngor

Mae cyngor wedi dweud y gallai mwy o fuddsoddi a swyddi fod yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy yn y flwyddyn newydd.

Dywedodd Cyngor Sir y Fflint eu bod yn delio ag ymholiadau 24 o fuddsoddwyr oedd wedi mynegi diddordeb.

Hyd at Fawrth 2014, meddai, cafodd 830 o swyddi eu creu.

Mae cwmni sy'n cynhyrchu byrbrydau yn creu 100 o swyddi wrth i gynhyrchu ddechrau yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Yn Hydref cyhoeddodd Calbee o Japan y bydden nhw'n codi ffatri ar Lannau Dyfrdwy.

Dywedodd y Cynghorydd Derek Butler, aelod y cabinet dros ddatblygu economaidd, fod safle 205 o erwau Airfields ger y stad ddiwydiannol yn "golygu cyfleoedd enfawr".

'Sefyllfa'n gwella'

"Erbyn hyn, mae'r sefyllfa'n gwella a'r ardal wedi ei neilltuo ar gyfer datblygiad diwydiannol a datblygiad tai," meddai.

Yn y sir mae 29.8% yn gweithio yn y sector gweithgynhyrchu tra bod 11.8% yng Nghymru a 8.5% yn y Deyrnas Gyfun.

Yn 2011 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y dylai'r ardal fenter ganolbwyntio ar weithgynhyrchu ac mae cwmni Raytheon yn creu 50 o swyddi ym Mrychdyn.

Dywedodd y cyngor fod 258 o swyddi wedi eu colli yn yr ardal ddiwydiannol rhwng Ebrill 2013 a 2014.

Yn Nhachwedd cyhoeddodd UPM y peiriant yn cau ar Lannau Dyfrdwy allai effeithio ar 130 o swyddi.

Bydd cyfnod ymgynghori'n dod i ben yn y flwyddyn newydd.