350 yng ngwasanaeth teyrnged Sbardun

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Sbardun: 'Cymro i'r carn nad anghofiodd ei wreiddiau'

Roedd o leia 350 yng ngwasanaeth teyrnged Alun Sbardun Huws yn Y Barri brynhawn Llun.

Dechreuodd y gwasanaeth am 12:15 yn neuadd trefnwyr angladdau Adams yn Heol Gladstone.

Dywedodd y Parchedig Tecwyn Ifan: "Roedd yn un oedd yn annwyl i bawb, yn golygu cymaint i gymaint o bobol.

"Un o hogie Penrhyn oedd Sbardun a byddai'n falch fod cymaint wedi i dod lawr i dalu'r deyrnged ola.

"Doedd dim llawer gydag e i ddweud wrth baggage crefyddol ond roedd yn foi ysbrydol. 'Na i gyd sy eisie yw gwrando ar ei ganeuon."

'Yn fawr'

Roedd ei wraig weddw Gwenno, meddai, "yn fach o ran corff ond yn fawr ym mhopeth arall.

"Mae hi wedi bod yn enfawr o ran ei chariad a'i gofal hi amdano."

Dywedodd John Pierce Jones (John Bŵts): "Gwenno wnaeth ei achub o a fo wnaeth fy achub i pan oeddwn i mewn lle tywyll ... mae llawer yn diolch iddo am achub eu bywydau.

"Mi oedd o'n hogyn talentog a hwyliog, Cymro i'r carn nad anghofiodd ei wreiddiau.

'Llwyth o ganeuon'

"Cipiwyd ein cyfaill siriol, gan adael mynydd o dristwch ond llwyth o ganeuon y byddwn ni'n ddiolchgar amdanyn nhw yn fythol.

"Mi roddodd i ni anthem Aberstalwm ond yn fwy na dim, mi roddodd gyfeillgarwch na fyddwn ni'n anghofio amdano."

Dywedodd ei gyn gydweithiwr yn y BBC, Geraint Evans: "Roedd bod yn gynhyrchydd rhaglenni Eisteddfodol yn galw am nifer o gymwysterau, gan gynnwys y gallu i ddod ymla'n gydag Elfed Roberts, stamina fel ceffyl gwedd, y gallu i edrych yn ddoeth a llwyddo i osgoi mynd i'r tŷ bach am orie.

"Fe basiodd Sbardun y prawf yn rhwydd ac roedd ei waith paratoi'n rhyfeddol. Fe gynhyrchodd raglenni proffesiynol a rhyfeddol."

'Llygaid gwallgo'

Iestyn Garlick draddododd deyrnged Ems. "Cyncoed 1968, cofrestru ar gyfer cwrs Cymraeg, ei gyfarfod y tro cynta, llygaid gwallgo a chwerthiniad mwy gwallgo.

"Golwg Sipsi arno fo. O'r funud gynta yn deall ein gilydd.

"Y gân gynta, Yr Hogyn Pren, cân oedd yn gweddu i ddwy gitâr rad. Dyn hwyliog, direidus ond yn gadarn ei ddaliadau."

Dywedodd Sioned Mair: "Mae ei eiriau'n llawn o ddelweddau byw, yn llawn o atgofion ... Mi oedd yn feddyliwr mawr.

"Ac mae rhywbeth newydd yn ei ganeuon bob tro, fel barddoniaeth."

Ar waelod y rhaglen roedd englyn Jim Parc Nest:

Ei alaw, nid yw'n pylu - na'i hiwmor

carlamus, na'i wenu,

na chri'i gitâr, na'i garu

tu hwnt i'r cattle-grid du.