Cyn gyflwynydd BBC Cymru wedi marw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, ITV Wales News

Mae cyn gyflwynydd BBC Cymru, Steve Taylor wedi marw yn 65 oed.

Roedd Mr Taylor yn arfer cyflwyno'r rhaglen 456 ar BBC Radio Wales.

Yn ddiweddarach, fe ymunodd â HTV fel cyflwynydd a newyddiadurwr, lle bu'n gweithio rhwng 1992 a 2006.

Fe ymunodd â'r BBC yn 1977 cyn gadael i weithio â HTV.

Roedd hefyd yn gyflwynydd ar Radio Gwent ac yn gweithio i'r South Wales Argus yng Nghasnewydd.

Dywedodd Pennaeth Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru, Mark O'Callaghan; "Roedd Steve yn gydweithiwr uchel ei barch, a bu'n gweithio i dîm newyddion BBC Cymru am flynyddoedd lawer.

"Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf i'w deulu a'i ffrindiau."

Mae Mr Taylor gadael gwraig a dau o blant.