Rhyddhau dyn o'r ddalfa yn dilyn marwolaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd dynes ei darganfod wedi ei hanafu mewn tŷ yn Llaneirwg.

Mae'r dyn oedd wedi cael ei arestio mewn cysylltiad â marwolaeth dynes yng Nghaerdydd dros y penwythnos wedi cael ei ryddhau yn ddi-gyhuddiad.

Fe gafodd y dyn 66 oed, ei arestio ar amheuaeth o ymosod ar ôl i ddynes gael ei darganfod wedi anafu mewn tŷ yn Llaneirwg.

Fe gadarnhaodd yr Heddlu ddydd Sul fod y ddynes 46 oed o Aberpennar yng Nghwm Cynon wedi marw.

Ar ôl archwiliad post-mortem, fe ddywedodd Heddlu de Cymru nad ydynt bellach yn trin y farwolaeth fel un amheus.