Rhyddhau dyn o'r ddalfa yn dilyn marwolaeth

  • Cyhoeddwyd
Llaneirwg
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dynes ei darganfod wedi ei hanafu mewn tŷ yn Llaneirwg.

Mae'r dyn oedd wedi cael ei arestio mewn cysylltiad â marwolaeth dynes yng Nghaerdydd dros y penwythnos wedi cael ei ryddhau yn ddi-gyhuddiad.

Fe gafodd y dyn 66 oed, ei arestio ar amheuaeth o ymosod ar ôl i ddynes gael ei darganfod wedi anafu mewn tŷ yn Llaneirwg.

Fe gadarnhaodd yr Heddlu ddydd Sul fod y ddynes 46 oed o Aberpennar yng Nghwm Cynon wedi marw.

Ar ôl archwiliad post-mortem, fe ddywedodd Heddlu de Cymru nad ydynt bellach yn trin y farwolaeth fel un amheus.