Cymuned Sipsi yn gwrthwynebu datblygiad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Safle i Deithwyr a Sipsi yng Nghaegarw, ger Margam.

Mae Cymuned Sipsi sy'n byw ger Port Talbot wedi gwrthwynebu cynlluniau'r cyngor i ddatblygu'r safle maen nhw'n byw arno.

Gobaith Cyngor Castell-Nedd Port Talbot ydi ychwanegu 11 lle ar y safle i deithwyr yng Nghaegarw, Margam.

Mae'r trigolion sy'n byw yno wedi dechrau ymgyrchu drwy ffurfio deiseb er mwyn mynegi eu hanfodlonrwydd â'r cynlluniau.

Mae'r cyngor yn dweud bod angen y llefydd ychwanegol, a bod y broses o ymgynghori eisoes wedi cychwyn gyda'r cynlluniau.

Dywedodd y cynghorydd dros Fargam, Rob Jones, bod aelod o'r gymuned Sipsi wedi cysylltu â fo er mwyn ceisio atal y datblygiad.

Mae llywodraeth Cymru wedi rhoi arian i Gyngor Castell-nedd Port Talbot i ychwanegu at eu darpariaeth i deithwyr yn y sir.

Dywedodd Gareth Nutt, cyfarwyddwr amgylchedd y cyngor bod angen rhagor o safleoedd ar eu cyfer dros yr 12 mlynedd nesaf.