Canolfannau brys ar gyfer nos Galan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Bydd pobl sy'n cael eu hanafu wrth ddathlu nos Galan yn cael eu trin mewn canolfannau brys dros dro yn rhai o drefi a dinasoedd Cymru, mewn ymgais i leddfu'r straen ar y gwasanaethau brys.

Bydd gwasanaethau yn cael eu cynnig yng Nghaerdydd, Abertawe, Wrecsam a'r Rhyl.

Bydd y bobl sydd â mân anafiadau, neu sy'n rhy feddw, yn cael eu trin yn y lleoliadau hyn er mwyn atal galwadau 999 di-angen.

Dywedodd Gordon Roberts o Wasanaeth Ambiwlans Cymru y gallai'r mathau yma o alwadau atal ambiwlansys rhag ateb galwadau gan bobl "sydd ag anafiadau neu salwch difrifol".

Y gobaith yw y bydd y ganolfan driniaeth alcohol (ATC) yng Nghaerdydd hefyd yn ysgafnhau'r pwysau ar yr adran damweiniau ac achosion brys yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Dywedodd Wayne Parsons, uwch nyrs gyda bwrdd iechyd Caerdydd a'r Fro: "Gwelsom 26 o bobl a gafodd driniaeth yn y ganolfan yng nghanol y ddinas nos Galan ddiwethaf".