Ymosodiad Tredegar: Arestio dyn

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi cael ei arestio wedi ymosodiad ar ddyn a dwy ddynes yn Nhredegar ar Ŵyl San Steffan.

Digwyddodd yr ymosodiad tua 11:25yh yn Commercial Street, Tredegar, Blaenau Gwent.

Cafodd Wesley Walters, Angharad Colwell a Natasha Colwell anafiadau i'w hwynebau.

Bu'n rhaid i ddau ohonyn nhw dderbyn triniaeth yn Ysbyty Nevill Hall yn Y Fenni.

Mae dyn 21 oed o Dredegar wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi niwed corfforol difrifol bwriadol ac wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

Dylai unrhyw un gydag unrhyw wybodaeth alw'r heddlu ar 101.