13,000 o brofion anadl yng ngogledd Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod 60 o bobl wedi cael eu harestio yn dilyn y profion.

Mae mwy na 13,000 o bobl wedi cael profion anadl yng ngogledd Cymru yn y cyfnod cyn y Nadolig, yn ôl yr heddlu.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod 60 o bobl wedi cael eu harestio yn dilyn y profion.

Daw hyn ar ôl adroddiadau yn gynharach ym mis Rhagfyr bod gyrwyr yn fwy tebygol o wynebu prawf anadl yng ngogledd Cymru nag yn unrhyw ran arall o'r DU.

Yn ôl gwaith ymchwil gan Direct Line, roedd Heddlu'r Gogledd wedi cynnal mwy o brofion anadl nag unrhyw lu arall yng Nghymru a Lloegr rhwng Awst y llynedd ac eleni.

Mae profion o'r fath yn cael eu cynnal gan yr heddlu i weld a ydy person yn gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

Mae'r ystadegau - sydd wedi dod i'r amlwg wedi cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth - yn dangos bod 71.5 prawf i bob 1,000 o'r boblogaeth wedi eu cynnal yng ngogledd Cymru.

Heddlu Dyfed Powys oedd yn ail ar y rhestr, gyda ffigwr o 43.2.

Mae'r Ditectif Prif Gwnstabl, Gareth Pritchard, wedi rhybuddio gyrwyr i beidio â chael eu temtio i yfed a gyrru.

Dywedodd: "Bydd swyddogion yn parhau i gynnal profion anadl ar draws gogledd Cymru, a hynny fel rhan o'n hymgyrch i leihau nifer y marwolaethau ar y ffyrdd."

Straeon perthnasol