Teulu'n talu bil yn dilyn ymgyrch Facebook

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bwyty wedi bod ar agor ers dros fis yng Nghaerdydd.

Mae bwyty ffasiynol sy'n rhan o gadwyn ryngwladol wedi cael eu beirniadu am roi llun ar wefan gymdeithasol o deulu a oedd wedi anghofio talu eu bil cyn gadael y bwyty.

Fe gyhoeddodd cangen Caerdydd o fwyty Burger & Lobster, lun teledu cylch cyfyng ar eu tudalen Facebook, sy'n dangos teulu yn cerdded allan o'r bwyty.

Fe ysgrifennodd aelod o staff sylw i gyd fynd a'r llun yn dweud: "I'r teulu yma a gerddodd allan heno heb dalu eu bil, rydym yn siŵr mai dim ond 'camgymeriad' roedd hyn, ac eich bod wedi anghofio yn llwyr, felly allan o ddaioni eich calon ffoniwch y bwyty yfory i dalu'r bil. Diolch. "

Mae'r sylw wedi sbarduno llif o brotestiadau gan gwsmeriaid eraill, sydd wedi eu cythruddo fod y teulu o un dyn a thair merch wedi cael eu "cywilyddio" yn gyhoeddus oherwydd dryswch ynglŷn â'r bil.

Fe dynnodd bwyty Burger & Lobster y llun a'r sylw oddi ar y safle yn ddiweddarach ar ôl derbyn cwynion.

Roedd mwy na 600 o bobl wedi gwneud sylw ar y llun a oedd ar gael i 2,700 o ddilynwyr y bwyty i'w weld ar y Facebook.

Disgrifiad o’r llun,
Y llun a'r sylw a wnaed gan y bwyty.

Mae un cwsmer , Francesca Coles wedi ei chythruddo gan y llun a'r sylwadau sydd wedi "codi cywilydd yn gyhoeddus iawn" o'r teulu yma.

Dywedodd: "Mae pobl yn gwneud camgymeriadau fel hyn drwy'r amser, yn enwedig os oes dim ond dipyn ohonynt.

"Rwyf wedi gorfod mynd yn ôl i dalu ar ôl gadael bwytai cyn heddiw. Nid yw'r dull yma gan y gadwyn yn un proffesiynol iawn os yw'r cwsmeriaid yma wedi gadael mewn camgymeriad!

"Dydw i ddim yn hoffi'r ffordd maent wedi gweithredu ac ni fyddaf yn teimlo fel dod i mewn i'r sefydliad fyth eto! Ffiaidd!"

Dywedodd cwsmer arall, Oliver Pris: "Gwirioneddol yn warth eu bod wedi postio hyn ar lwyfan cyfryngau cymdeithasol.

"Os yw hyn yn gamgymeriad a'u bod yn dod yn ôl i dalu, sut maent yn mynd i 'ail hysbysu' pawb a welodd y llun eu bod wedi gwneud camgymeriad gwirioneddol. Dyma par faux cymdeithasol."

Dim ond ers mis yn unig mae'r bwyty yng nghanol dinas Caerdydd wedi bod ar agor. Dim ond tair eitem sydd ar y fwydlen - byrgyr, cimwch neu rôl cimwch gyda sglodion a salad, ac mae popeth yn costio £20.

Wedi talu

Dywedodd llefarydd ar ran Burger & Lobster: "Cafodd y neges Facebook ei chyhoeddi gyda'r bwriad o annog y gwestai dan sylw i ddod yn ôl a thalu am eu camgymeriad i unioni'r golled a wnaed gan y busnes.

"Ni chafodd y sylw ei wneud gyda'r diben o enwi a chodi cywilydd ar unrhyw un, gan ein bod yn ymwybodol iawn bod y pethau hyn yn digwydd!

"Fel cwmni rydym yn cymryd ein polisi cyfryngau cymdeithasol o ddifrif - roeddem wedi gwneud y sylw ar lefel leol ac mae wedi'i ddileu erbyn hyn.

"Rydym wedi cysylltu gyda'r heddlu ac rydym wedi cymryd y camau arferol ac angenrheidiol ar gyfer pobl sy'n cerdded allan fel hyn.

"Mae'r cwsmeriaid dan sylw bellach wedi dod ymlaen a thalu'r bil..

"Rydym wedi penderfynu rhoi'r arian o'r bil i elusen Cymru Ddiogelach."