Nyrs yn euog o dwyllo'r GIG

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Lewis Clarke
Disgrifiad o’r llun,
Ymddangosodd Melanie Shurn, 42 oed, yn Llys y Goron Caerdydd, lle gyfaddefodd bum cyhuddiad o dwyll yn dilyn gyrfa o 20 mlynedd mewn ysbytai.

Mae uwch nyrs wedi cyfaddef iddi dwyllo'r Gwasanaeth Iechyd wedi iddi hawlio £17,000 am shifftiau goramser a phenwythnos dros gyfnod o bedair blynedd.

Fe ymddangosodd Melanie Shurn, 42 oed, yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener, lle gyfaddefodd bum cyhuddiad o dwyll yn dilyn gyrfa o 20 mlynedd mewn ysbytai.

Fe glywodd y llys hefyd bod Shurn yn cyfaddef cymryd rhodd o £500 gan glaf oedrannus oedd wedi bwriadu cynnig yr arian fel rhodd i'r ysbyty.

Roedd Shurn wedi gwneud honiadau ffug i'w chyd-weithwyr ei bod wedi gweithio shifftiau penwythnos 12 awr a goramser, yn ogystal ag esgus ei bod wedi mynychu cwrs lle cafodd ei thalu £200.

Mae penaethiaid y GIG wedi gwneud cais am £17,000 o iawndal am y shifftiau ffug a hawliwyd gan Shurn yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd yn ogystal â'r £500 a fwriedir ar gyfer yr ysbyty gan y claf.

'Adennill y colledion'

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan wedi cael gwybod am weithredoedd Shurn gan "aelod o staff pryderus". Cafodd ei diswyddo ym mis Rhagfyr 2013.

Dywedodd Jeffrey Howells, arbenigwr gwrth-dwyll Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar ôl y gwrandawiad: "Mae ei gweithredoedd wedi disgyn ymhell o'r rhai a ddisgwylir gan ein gweithwyr. Rydym yn disgwyl i'n gweithwyr fod â lefelau uchel o onestrwydd.

"Mae wedi bod yn ymchwiliad hir gan gynnwys galw llawer o aelodau o staff fel tystion.

"Ein prif nod yw adennill y colledion, mae beth bynnag sy'n digwydd ar ôl hynny yn fater i'r llys."

Bydd Shurn, o Tŷ Du, Gwent, yn cael ei dedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd ar 5 Chwefror.