Stephen Crabb: 'Blwyddyn ardderchog i Gymru'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Ysgrifennydd Cymru: 'Cymru wedi dangos uchelgais ...'

Yn ei neges flwyddyn newydd mae Ysgrifennydd Cymru yn dweud bod Cymru wedi cael blwyddyn ardderchog yn 2014.

Dywedodd Stephen Crabb: "Roedd hon yn flwyddyn pan wnaeth ein gwlad ddangos uchelgais, ymrwymiad i ragoriaeth a'r penderfyniad i lwyddo."

Roedd Cymru, meddai, "wedi disgleirio" ar lwyfan y byd oherwydd athletwyr Cymru'n ennill mwy o fedalau nag erioed yng Ngemau'r Gymanwlad, ymweliad Nato ym mis Medi ac Uwchgynhadledd Fuddsoddi'r DU yn Nhachwedd.

"Yn 2014 tyfodd economi'r DU yn gynt nag unrhyw economi ddatblygedig fawr arall - ac mae Cymru wedi bod yn tyfu yn gyflymach nag unrhyw ran arall o'r DU.

'Busnesau gwych'

"Mae gan bob cornel o Gymru fusnesau gwych sydd yn gwneud mwy, masnachu mwy a chreu swyddi ar gyfer y rhai sy'n chwilio am gyfleoedd.

"Yn 2015 mae angen i ni adeiladu ar y llwyddiannau hyn, edrych ymlaen at yr heriau nesaf a chodi'r bar hyd yn oed yn uwch - mwy o dwf economaidd, mwy o swyddi a mwy o arian ym mhocedi pobl sy'n gweithio'n galed yng Nghymru."

Ond dywedodd y byddai 2015 yn flwyddyn o ddewisiadau.

"Mae llwyddiannau economaidd Cymru wedi bod yn bosibl oherwydd bod Llywodraeth y DU wedi rhoi ar waith gynllun tymor hir i gryfhau ac ail-adeiladu'r economi," meddai.

'Penderfyniadau anodd'

"Rydym wedi gorfod gwneud penderfyniadau anodd ond mae'r cynllun yn dechrau dwyn ffrwyth ...

"Yn 2015 mae gan Gymru ddewis, rhwng glynu at y cynllun a gwneud ein heconomi yn gryfach, yn fwy allblyg ac yn fwy cytbwys nag erioed o'r blaen - neu roi'r gorau i'r cynllun a gamblo gyda'n sefydlogrwydd economaidd.

"Gallai 2015 fod yn flwyddyn ardderchog arall i Gymru - os ydyn ni'n gwneud y dewisiadau cywir gyda'n gilydd. Blwyddyn Newydd Dda."