Gwasanaethau gofal: 'Gwersi i'w dysgu'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun, Mae Cyngor Powys yn dweud y byddant yn gwella'r broses o gyfathrebu gyda phobl sy'n derbyn gofal yn y cartef

Mae Cyngor Sir Powys wedi ei feirniadu'n hallt gan arolwg annibynnol ynglŷn â sut yr aed ati i osod ac arolygu cytundebau i gwmnïau allanol er mwyn cynnig gofal cartref i oedolion bregus yn y sir.

Mae adroddiad, gan arbenigwyr o Brifysgol Oxford Brookes, yn argymell newidiadau sylfaenol yn y modd mae'r cyngor yn comisiynu gwasanaethau gofal, a bydd aelodau cabinet Cyngor Powys yn ei drafod ddydd Mawrth nesaf.

Fe fe wnaeth y Cyngor dderbyn cwynion am esgeulustod ar ôl iddynt dorri nifer y darparwyr o 20 i bedwar ym mis Ebrill a Mai.

Fe wnaeth un cwmni ddiweddu eu cytundeb gyda'r sir cyn i adroddiad beirniadol gael ei gyhoeddi.

Dywedodd yr adroddiad hwnnw fod y cwmni wedi torri canllawiau gofal.

Dywed Cyngor Powys fod yna wersi i'w dysgu a bod newidiadau ar y gweill.

Ym mis Medi'r llynedd bu rhaid i'r cyngor derfynu cytundeb hefo un cwmni am nad oedd y gofal roedden nhw'n ei gynnig yn ddigon da, a hynny bum mis yn unig ar ôl i'r cyngor roi'r cytundeb iddyn nhw.

Dywed yr arolwg fod yna nifer o broblemau wedi codi gan gynnwys diffygion yn y broses o arolygu'r broses comisiynu, gan gynnwys sicrhau bod modd asesu perfformiad darparwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Powys eu bod yn derbyn yr argymhellion.

Ychwanegodd fod gwaith eisoes wedi dechrau i wella darpariaeth gofal yn y cartref, ac i sicrhau fod pobl yn cael eu hysbysu am unrhyw newidiadau yn y drefn bresennol.