BBC Cymru Fyw

Gwesty i'r deillion yn Llandudno yn cau ei ddrysau

Published
image copyrightRoyal Blind Society
image captionMae'r Belmont wedi bod yn cynnig gwasanaeth i'r deillion am 20 mlynedd

Bydd gwesty i'r deillion yn Llandudno yn cau ei ddrysau am y tro olaf ddydd Llun.

Y gred yw mai Gwesty'r Belmont yw'r unig un o'i fath yng Nghymru a Lloger ac yn ôl Cymdeithas y Deillion does dim modd iddynt barhau i dalu costau'r gwesty.

Yn ôl y Gymdeithas dim ond nifer fach o'r 27 o ystafelloedd sy'n cael eu defnyddio drwy'r flwyddyn oherwydd bod rheolau newydd yn golygu fod gwestai eraill nawr yn darparu ar gyfer pobl ag anableddau.

Mae'r gwesty wedi ei werthu i gwmni preifat a nawr bydd yn cael ei adnewyddu a'i ailagor fel gwesty.

Dywedodd Eileen Harding, prif weithredwr Cymdeithas y Deillion: "Fe wnaethom drio cadw'r gwesty mor hir ag oedd yn bosib, ond gan mai dim ond 10%o'r stafelloedd oedd yn cael eu gosod drwy'r flwyddyn, roedd hi'n amhosib ysgwyddo'r gost."

Ychwanegodd y bydd yr arian o werthu'r gwesty yn cael ei roi i gronfa sy'n cefnogi pobl ifanc a phant dall a'u teuluoedd.