Dyn 22 oed yn marw ar ôl disgyn yn Aberdâr

Mae dyn 22 oed wedi marw ar ôl syrthio oddi ar do yn Rhondda Cynon Taf.

Fe alwyd yr Heddlu i ardal Tre Telynog, Aberdâr tua 19:00 nos Wener yn dilyn adroddiadau fod dyn yn bresennol ar ben adeilad.

Dywedodd Heddlu De Cymru fod y dyn wedi disgyn yn ystod y digwyddiad. Derbyniodd gymorth meddygol ond bu farw yn ddiweddarach yn yr ysbyty.

Nid yw'r heddlu yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.