Dim ond y "gwirioneddol sâl" i fynychu adrannau brys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae ysbytai Tywysoges Cymru a Treforys yn "eithriadol o brysur".

Mae rhai o ysbytai de Cymru wedi gofyn i bobl beidio â mynychu eu hadrannau brys, oni bai eu bod yn "wirioneddol sâl", a hynny oherwydd prysurdeb aruthrol.

Fe ddywedodd Ysbyty Treforys, Abertawe, ac Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont, eu bod yn "eithriadol o brysur".

Mae pobl wedi cael eu cynghori i alw'r meddyg teulu y tu allan i oriau clinig neu i fynychu Ysbyty Castell Nedd Port Talbot.

Yn y cyfamser, mae Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, wedi gweld 300 o fwy o gleifion dros y flwyddyn newydd o'i gymharu â'r llynedd.

Mae uned achosion brys yr Ysbyty Athrofaol wedi gweld mwy na 2,540 o bobl ers 26 Rhagfyr, gyda thua 100 o ambiwlansys yn cael eu galw at gleifion sy'n ddifrifol wael bob dydd.

Ar Nos Galan, fe gyrhaeddodd saith ambiwlans yr ysbyty o fewn 30 munud i'w gilydd.