Heddlu yn chwilio am lofrudd

  • Cyhoeddwyd
Nadine Aburas a Sammy Almahri
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl yr heddlu, roedd Nadine Aburas a Sammy Almahri yn gyfeillion.

Mae'r heddlu yn chwilio am "ddyn peryglus" ar ôl i gorff dynes 28 oed gael ei ddarganfod mewn gwesty ym Mae Caerdydd.

Cafodd corff Nadine Aburas, sydd o'r ddinas, ei ddarganfod gan staff gwesty'r Future Inn ar Heol Hemmingway am oddeutu hanner dydd ar Nos Galan.

Mae Heddlu De Cymru yn dweud eu bod yn trin y farwolaeth fel llofruddiaeth ac yn awyddus i olrhain symudiadau Sammy Almahri, dyn 44 oed o Efrog Newydd.

Mae'r heddlu yn credu fod Almahri bellach yn Tanzania, dwyrain Affrica.

Dywedodd yr heddlu fod Almahri, wedi dod i'r DU ar Ddydd San Steffan, a'i fod wedi teithio i Gaerdydd ar 28 Rhagfyr.

Fe ddaeth i westy'r Future Inn am oddeutu 20:25 ar 30 Rhagfyr cyn i Ms Aburas gyrraedd tua 21:00.

'Unigolyn Peryglus'

Gadawodd Almahri y gwesty am 03:00 nos Galan, naw awr cyn i gorff Ms Aburas gael ei ddarganfod.

Mae'r heddlu yn dweud iddo hedfan o Heathrow i Bahrain yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw a'i bod yn bosib iddo fod yn nwyrain Affrica erbyn hyn.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Paul Hurley fod gan Heddlu De Cymru dîm o swyddogion sy'n ceisio olrhain symudiadau Almahri.

"Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda'n cymheiriaid yn yr NYPD yn ogystal â swyddogion yr heddlu yn Nhanzania," meddai.

"O'n ymholiadau, rydym wedi darganfod bod Almahri yn berson dyfeisgar iawn a bod ganddo fynediad i gronfeydd ariannol, a allai ei gynorthwyo ymhellach i osgoi cael ei ddal.

"Rwy'n ystyried y dyn hwn i fod yn unigolyn peryglus ac rydym yn cynghori unrhyw un sydd â gwybodaeth am ei leoliad i adrodd i'r awdurdodau ar unwaith ac i beidio â mynd yn agos ato."