Ched Evans: trafodaethau gyda chlwb Oldham

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae adran Chwaraeon BBC Cymru ar ddeall fod Ched Evans wedi bod mewn trafodaethau gyda chlwb pêl-droed Oldham Athletic.

Fe wadodd swyddogion Oldham adroddiadau ym mis Rhagfyr, eu bod yn bwriadu cynnig cytundeb i Evans. Ond, mae'n edrych yn debyg eu bod wedi newid eu meddyliau.

Mae'r ymosodwr wedi bod heb glwb ers iddo adael y carchar ym mis Hydref.

Ddydd Sul, fe gadarnhaodd Gordon Taylor, prif weithredwr Cymdeithas y Pêl-droedwyr Proffesiynol, ar raglen Sportsweek ar BBC Radio 5 live, fod clwb o Adran Un Cynghrair Pêl-droed Lloegr yn bwriadu cynnal cynhadledd newyddion ddydd Llun i drafod y mater.

Fodd bynnag, nid yw Evans wedi arwyddo unrhyw gytundeb hyd yma, datgelodd Taylor.

"Rydym wedi cymryd nifer o gamau ymlaen a nifer o gamau yn ôl." meddai. "Dydw i ddim yn mynd i gyfrif fy mendithion ar hyn o bryd." fe ychwanegodd.

Fe gafodd Evans, 26 oed, ei ryddhau o'r carchar ym mis Hydref, wedi iddo dreulio hanner dedfryd o bum mlynedd dan glo am dreisio dynes mewn gwesty yn 2011.

Fe gadarnhaodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder ddydd Sadwrn na all Evans chwarae pêl-droed i dîm o dramor, hyd yn oed os yw'n cael cynnig cytundeb.

Mae Evans yn parhau i ddadlau ei fod yn ddieuog ac mae ymchwiliad i mewn i'w euogfarn ar y gweill.