Y Rhyl i dderbyn £1.9m i wella amddiffynfeydd llifogydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yn rhaid i dimau arbenigol achub pobl yn Rhagfyr 2013

Fe fydd tref yng ngogledd Cymru derbyn £1.9m yn ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i wella ei amddiffynfeydd arfordirol.

Mae'r buddsoddiad ychwanegol ar gyfer ardal gorllewin Y Rhyl yn dod â chyfanswm y gost ar gyfer y cynllun i amddiffyn Cymru rhag llifogydd i £6.3m.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd y buddsoddiad yn sicrhau fod llai o risg o lifogydd i fwy na 2,600 o gartrefi ac eiddo masnachol.

Fe fydd hefyd yn golygu gwelliannau i'r morglawdd (a adeiladwyd dros 70 mlynedd yn ôl) drwy ychwanegu waliau newydd i amddiffyn y tir yn erbyn tonnau a llanw'r môr.

Dywedodd y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol Carl Sargeant ei fod yn "falch iawn" o gyhoeddi'r cyllid ychwanegol a dywedodd y byddai'n "fudd gwirioneddol i gymuned sy'n ymwybodol iawn o'r effaith y gall llifogydd gael".

Mae'r buddsoddiad yn cael ei gefnogi gan £2 miliwn o gyllid Ewropeaidd a £520,000 gan Gyngor Sir Ddinbych.

Roedd yn rhaid i gannoedd o bobl adael eu cartrefi yn Rhagfyr 2013 ar ôl i lifogydd difrifol daro'r dref.