BBC Cymru Fyw

Dechrau dymchwel Pafiliwn Corwen

Published
image captionFe gaeodd Pafiliwn Corwen bum mlynedd yn ôl
Mae'r gwaith o ddymchwel Pafiliwn Corwen yn dechrau ddydd Llun, a disgwylir i gontractwyr fod wedi cwblhau'r gwaith erbyn canol mis Chwefror.
Yn ôl Cyngor Sir Ddinbych, fe fydd y contractwyr yn dechrau drwy ddymchwel ardaloedd mewnol yn ogystal â chael gwared ar asbestos o'r safle.
Er gwaethaf ymgyrchion gan bobl leol i achub yr adeilad, fe ddyfarnodd llys o blaid dymchwel yr adeilad yn 2014.
Cafodd y Pafiliwn ei adeiladu yn 1911, ac fe gaeodd ym Mawrth 2010 oherwydd materion iechyd a diogelwch.
Dywedodd y Cynghorydd Huw Jones: "Rwy'n deall y bydd dydd Llun yn ddiwrnod trist i rai gan fod y Pafiliwn wedi bod yn sefydliad allweddol i'r dref.
"Ond roedd gan adeilad o'r fath derfyn amser ac fe ddangosodd ymchwiliadau a gynhaliwyd yn 2010 ei fod wedi dirywio y tu hwnt i'w adfer."

Straeon perthnasol

  • Pafiliwn Corwen: Codi gwaharddeb llys