Galw am newid y ffordd mae rheolwyr y GIG yn cael eu penodi

Cyhoeddwyd

Mae llywodraeth Cymru yn dweud nad oes angen newid y ffordd mae penaethiaid y gwasanaeth iechyd yn cael eu penodi, er gwaethaf honiadau fod gormod o swyddi yn mynd i aelodau'r Blaid Lafur.

Mae Ceidwadwyr Cymru yn dweud: "allan o 93 o benodiadau i fyrddau iechyd lleol, mae 12 ohonynt yn aelodau Llafur gyda dau aelod o Blaid Cymru, dau aelod o'r Democratiaid Rhyddfrydol a dim un Ceidwadwr.

Maent yn awyddus i apwyntio comisiynwyr i eistedd fel cadeiryddion ar y 7 awdurdod, a gwneud hynny drwy etholiadau.

Dywedodd llywodraeth Cymru fod y system apwyntiadau cyfredol yn deg.

Ond yn ôl Darren Millar AC, gweinidog iechyd y wrthblaid i'r Ceidwadwyr yng Nghymru, "Mae cwestiynau difrifol ynghylch pam y bu tair gwaith yn fwy o benodiadau o aelodau'r Blaid Lafur nac ar gyfer yr holl bleidiau gwleidyddol eraill wedi eu rhoi at ei gilydd."

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod gweinidogion yn penodi aelodau i'r byrddau iechyd ar ôl iddynt gael eu hargymell gan banel penodiadau annibynnol, ac maent yn cael eu dewis ar sail teilyngdod i'r swyddi.

"Ar sail ffigurau'r Ceidwadwyr ni wnaeth 85% ddatgan unrhyw weithgaredd gwleidyddol," meddai llefarydd.

"Mae'r broses o benodi yng Nghymru yn adlewyrchu'r broses yn Lloegr ac mewn mannau eraill yn y DU ac yn cael ei llywodraethu gan y comisiynydd annibynnol ar gyfer penodiadau cyhoeddus."