Dymchwel cartref Nikitta Grender yng Nghasnewydd

  • Cyhoeddwyd
Nikitta GrenderFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd teulu Nikitta Grender yn dymuno gweld yr adeilad yn cael ei ddymchwel.

Fe fydd y gwaith o ddymchwel y fflat yng Nghasnewydd lle gafodd merch feichiog yn ei harddegau ei threisio a'i llofruddio yn dechrau ddydd Llun.

Cafodd Nikitta Grender, 19 oed, ei lladd yn ei chartref ym Mharc Broadmead, Llyswyry, ym mis Chwefror 2011, bythefnos cyn yr oedd i fod i roi genedigaeth.

Bu farw ei baban, oedd heb ei eni, yr oedd hi eisoes wedi ei henwi yn Kelsey-May, yn yr ymosodiad, cyn i'r fflat gael ei roi ar dân.

Cafodd Carl Whant 29 oed, o Betws, Casnewydd, ei garcharu am o leiaf 35 mlynedd am ladd y ddwy yn 2012.

Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd yr adeilad yn cael ei ddymchwel.

Fe wnaeth cymdeithas dai Cartrefi Dinas Casnewydd, sy'n berchen ar y fflat un ystafell wely, wneud cais am ganiatâd i ddymchwel yr adeilad yn 2014 ar ôl galwadau gan ei theulu a thad ei phlentyn oedd heb ei eni.

Dywedodd tad Miss Grender, Paul Brunnock fod ei deulu wedi bod yn aros yn hir am y diwrnod hwn.

"Mae pedair blynedd wedi mynd heibio, ac rydym yn falch ei fod yn cael ei ddymchwel o'r diwedd," meddai.

"Dyma be' dy ni ei eisiau. Rydym yn byw pum munud i ffwrdd ac yn gorfod mynd heibio'r adeilad bob dydd. Mae wedi bod yn atgof cyson."

Disgwylir i'r gwaith dymchwel gymryd ychydig o wythnosau, a bydd llawer o'r gwaith yn cael ei wneud â llaw.

Bydd y fflat llawr cyntaf, sydd wedi bod yn wag ers i Miss Grender gael ei lladd, ynghyd â'r eiddo cyfan yn cael ei ddymchwel

Dywedodd y cynghorydd dros Lyswyry, Allan Morris: "Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn gymorth i'r teulu symud ymlaen o'r digwyddiad ofnadwy yma."