Dirwyon meddw wedi dyblu yn ne Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r nifer o bobl a dderbyniodd ddirwy am ymddygiad meddw ac afreolus yn ne Cymru wedi mwy na dyblu mewn tair blynedd.

Fe ddosbarthodd Heddlu De Cymru 179 o ddirwyon yn 2011 o'i gymharu â 475 yn 2013.

Cafodd y ffigurau eu rhyddhau gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dilyn cais dan y ddeddf rhyddid gwybodaeth.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi gweld gostyngiad dros yr un cyfnod, tra bod y ffigurau ar gyfer lluoedd Gwent a Dyfed-Powys wedi parhau yn sefydlog.

Mae'r pedwar llu heddlu wedi cael cais i ymateb.