Codi gwaharddiad traffig ar stryd yng Nghaergybi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Fe fydd gwaharddiad traffig yn dod i ben ar un o strydoedd prysura' canol Caergybi, wedi cwynion fod busnes yn dioddef.

Mae Cyngor Môn yn cynnig parcio am ddim gerllaw wrth i'r gwaith fynd rhagddo i gwblhau'r newidiadau i'r stryd.

Fel arfer, mae'r stryd ynghau i draffig rhwng 11:00 a 16:30.

Ond mae'r cyngor yn codi'r gwaharddiad wedi i "fusnesau gwyno nad ydi'r drefn hon yn helpu busnes".

Mae'r cynllun newydd yn cynnwys gosod draeniau newydd i leihau risg llifogydd.