'Llyfr y mis' yn Gymraeg am y tro cynta'

  • Cyhoeddwyd
cariad pur

Am y tro cynta', mae 'Llyfr y Mis' cwmni Waterstones yng Nghymru yn gyfrol Gymraeg.

Fe fydd 'Cariad pur?', cyfrol o straeon byrion i gyd yn ymwneud â chariad, yn cael ei harddangos a'i gwerthu yn wyth siop y cwmni yng Nghymru.

Mae nifer o awduron wedi cyfrannu at y llyfr, sef Eurgain Haf, Tony Bianchi, Llio Mai Hughes, Bet Jones, Bethan Gwanas, Marlyn Samuel, Guto Dafydd, John Gruffydd Jones a Sian Rees.

"Rydym wrth ein boddau fod Cariad pur? wedi cael ei ddewis i fod yn Lyfr y Mis Waterstones," meddai Marred Glynn Jones, Golygydd Creadigol Gwasg y Bwthyn, sy'n gyfrifol am gyhoeddi'r gyfrol.

'Arbennig o addas'

"Mae'n arbennig o addas ei fod wedi cael ei ddewis ar gyfer mis Ionawr gan mai 25 Ionawr yw Dydd Santes Dwynwen, nawddsant cariad y Cymry.

"Mae'r straeon byrion yn amrywiol ac yn edrych ar whanaol agweddau ar gariad. Mae un stori, er enghraifft, yn delio â chariad am le.

"Rydym yn falch iawn o gael cefnogaeth Waterstones ac rydym hefyd yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth rydym yn ei gael gan Cyngor Llyfrau Cymru a'r siopau llyfrau annibynnol ar draws y wlad.

"Mae Cariad pur? hefyd wedi cael ei ddewis i fod yn Lyfr y Mis y Cyngor Llyfrau ar gyfer mis Ionawr felly mae'n ddathliad dwbwl i ni."

Meddai llefarydd ar ran Waterstones: "Mae'n bleser gennym gyflwyno ein llyfr y mis Cymraeg cyntaf, sy'n arddangos y talent a'r harddwch cynhenid yn y Gymraeg."