Heddlu'r Gogledd i ddatgladdu gweddillion person

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Aeth Priscilla Berry ar goll o'i chartref ym Mochdre yn 1978

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn bwriadu datgladdu gweddillion person fel rhan o ymchwiliad i geisio rhoi enw i gorff gafodd ei ddarganfod oddi ar arfordir Llandudno yn 1980.

Mae'r datgladdiad, sydd i gymryd lle ar Ionawr 13, yn dilyn ymgyrch helpodd swyddogion i ddarganfod teulu Priscilla Berry, a aeth ar goll o'i chartref ym Mochdre yn 39 mlwydd-oed yn 1978.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn credu mai gweddillion Mrs Berry sydd i'w datgladdu ym Mynwent Llangwstenin yn Nyffryn Conwy.

Dywedodd Ditectif Gwnstabl Don Kenyon, sy'n arwain yr ymgyrch:

"Canolbwynt yr ymgyrch yw enwi, ailgysylltu a rhoi urddas angladd i alluogi'r teulu a ffrindiau i ddangos parch i'r meirwon.

"Mae ein hymholiadau yn awgrymu fod posibilrwydd cryf mai gweddillion Mrs Pricilla Berry sydd i'w datgladdu, ac wedi i'r cyfryngau ein helpu ni i ddarganfod y teulu, rwyf wedi sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd.

"Bydd y broses yn cynnwys cael sampl DNA gofalus a'u cymharu gyda DNA o aelodau teuluol Mrs Berry."

I alluogi i'r datgladdiad gymryd lle, bydd Mynwent Llangwstenin ar gau ar Ionawr 13.