Dymchwel adeilad peryglus yn Wrecsam

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Carl Thornton/Twitter

Mae adeilad wedi cael ei ddymchwel yn llwyr ar ôl i ran o'r waliau gwympo yn Wrecsam.

Ni chafodd unrhyw un ei anafu pan wnaeth rhannau o'r adeilad ddechrau cwympo ym Mhen y Bryn ddydd Sul tua 17:00.

Bu'n rhaid cau rhan o'r A5152 er mwyn caniatáu i'r gwaith o ddymchwel yr adeilad fynd rhagddo dros nos.

"Roedd o'n eithaf brawychus, roedd rhan sylweddol o'r adeilad wedi cwympo i'r llawr ac ar y ffordd," meddai Mark Pritchard, arweinydd Cyngor Wrecsam.

Disgrifiad,
Cafodd y digwyddiad ei recordio ar gamera cylch cyfyng

Dywedodd fod yna ymchwiliad ar y gweill i ddarganfod pam i'r adeilad ddechrau syrthio.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru nad oedd yna unrhyw aelod o'r cyhoedd yn y cyffiniau pan ddechreuodd yr adeilad gwympo.

Ffynhonnell y llun, Carl Thornton/Twitter