Ched Evans: Oldham yn dal i ystyried

  • Cyhoeddwyd
Ched EvansFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae'n ymddangos nad yw clwb pêl-droed Oldham Athletic wedi diystyrru arwyddo'r Cymro Ched Evans.

Ond mewn datganiad i'r wasg ddydd Llun, dywedodd prif weithredwr Oldham, Neil Joy, nad oes unrhyw benderfyniad wedi ei wneud eto ynglŷn â chynnig cytundeb i'r ymosodwr.

Ar un adeg roedd hi'n edrych yn debyg fod y clwb wedi dod i gytundeb hirdymor gydag Evans.

Ond yn dilyn pwysau gan noddwyr ac eraill, roedd hi'n edrych yn llai tebygol y byddai'r clwb o Adran Un yn bwrw 'mlaen.

Dywedodd Mr Joe eu bod yn parhau mewn trafodaethau gyda gwahanol gyrff ynglŷn â'r mater.

Carchar am dreisio

Fe gafodd Evans ei ryddhau o'r carchar ym mis Hydref, wedi iddo dreulio hanner dedfryd o bum mlynedd dan glo am dreisio dynes mewn gwesty yn 2011.

Mae 20,000 o bobl eisoes wedi arwyddo deiseb ar-lein yn annog Oldham i beidio cynnig cytundeb iddo.

Mae Evans wedi trafod gyda'i hen glwb, Sheffield United, Tranmere a Hartlepool ynglŷn â dychwelyd i chwarae pêl-droed - ond wnaeth yr un tîm ei arwyddo.

Er adroddiadau fod tîm Hibernians yn Malta wedi cynnig cytundeb iddo - fe gadarnhaodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder ddydd Sadwrn na chaiff o chwarae pêl-droed i dîm o dramor oherwydd ei drosedd.

Mae Evans yn parhau i ddadlau ei fod yn ddieuog ac mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i'r euogfarn.