Delweddau anweddus: Achos yn parhau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Joanne Mjadzelics, 39 oed, yn gwadu pedwar cyhuddiad o fod â delweddau yn ei meddiant, dau o ddosbarthu ac un o annog a helpu i ddosbarthu llun anweddus o blentyn.

Yn Llys y Goron Caerdydd, mae disgwyl i'r achos barhau yn erbyn dynes 39 oed, sydd wedi ei chyhuddo o annog y canwr roc Ian Watkins i ddosbarthu delweddau anweddus o blant.

Ddydd Llun, clywodd y llys honiadau fod Joanne Mjadzelics wedi rhannu delweddau anweddus gyda chyn brif leisydd y Lostprophets am fod ganddi obsesiwn â fo.

Mae hi'n gwadu pedwar cyhuddiad o fod â delweddau yn ei meddiant, dau gyhuddiad o ddosbarthu, ac un o annog a helpu i ddosbarthu llun anweddus o blentyn.

Mae hi'n honni iddi annog canwr y Lostprophets i anfon delweddau er mwyn casglu tystiolaeth ei fod o'n droseddwr rhyw.

Cafodd Watkins ei ddedfrydu i 35 mlynedd dan glo am droseddau rhyw yn erbyn plant.

Fe wnaeth yr heddlu arestio Ms Mjadzelics yn dilyn achos Watkins ym mis Tachwedd 2013.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod y fenyw o Doncaster mewn perthynas â chyn brif leisydd y Lostprophets.

Bu'r rheithgor yn gwrando ar rannau o dapiau a gafodd eu recordio yn 2008 lle'r oedd Watkins a'r diffynnydd yn trafod eu hawydd i gam-drin plant.

Delweddau anweddus

Yn ôl yr erlyniad, roedd Ms Mjadzelics wedi dweud ar fideo ei bod yn awyddus i herwgipio a threisio plant.

Yna clywodd y rheithgor ran o sgwrs ar-lein yn 2011, lle wnaeth Watkins gyhoeddi lluniau anweddus yn ymwneud â cham-drin plant, ac yna ymateb Ms Mjadzelics i'r delweddau.

Yn ystod y sgwrs, meddai'r erlyniad, dywedodd Ms Mjadzelics: "Rwy' am gael popeth rydym wedi siarad amdano."

Yn ôl yr erlyniad, mewn sgwrs arall ar-lein gofynnodd Ms Mjadzelics: "Plîs ga' i luniau, Dadi?" gan ofyn am i luniau o gam-drin plant gael eu hanfon ati.

Clywodd y rheithgor bod y diffynnydd yn cyfaddef iddi fod â delweddau anweddus yn ei meddiant, ond mynnodd ei bod yn ceisio sicrhau achos troseddol yn erbyn Watkins.

Yn ystod cyfweliadau gyda'r heddlu, meddai'r erlyniad, fe wnaeth Ms Mjadzelics roi'r bai ar gyffuriau am y sgyrsiau ar-lein gyda Watkins.

"Ni alla' i wadu mai fi yw honno, ond dwi ddim yn cofio'r peth a dwi wedi fy nghywilyddio," meddai.

"Roeddwn i'n gaeth i gocên ar y pryd."

Ychwanegodd: "Roeddwn i mewn cariad llwyr gyda'r boi, ac roeddwn i'n ceisio dweud pethau...i'w gynhyrfu."

Mae'r achos yn parhau.