BBC Cymru Fyw

Tân mewn canolfan fysiau yn achos o 'losgi bwriadol'

Published
image captionCafodd 30 o fysiau ynghyd â phum bws mini a char eu difrodi yn y tân ar 28 Rhagfyr.

Mae tân ym Merthyr Tudful, a ddinistriodd 30 o fysiau, pum bws mini a char, yn cael ei drin fel achos o losgi bwriadol erbyn hyn.

Roedd 57 o ddiffoddwyr tân wedi bod yn ceisio rheoli'r fflamau wedi i'r tân ddechrau yn ystod oriau man y bore ar 28 Rhagfyr, yng nghanolfan First Call Coaches ar Stad Ddiwydiannol Pant.

Cadarnhaodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eu bod yn trin y digwyddiad fel "tân bwriadol".

Mae arbenigwyr wedi bod yn edrych ar ddelweddau o gamerâu cylch cyfyng i geisio penderfynu ar union achos y tân.

Roedd y tân anferth wedi achosi cyfres o ffrwydradau.

Roedd y bysiau wedi cael eu parcio'n agos iawn at ei gilydd, yn rhannol i geisio atal unrhyw un rhag dwyn tanwydd, batris neu gydrannau.

Ond, yn ôl y gwasanaeth tân, roedd hynny wedi achosi i'r fflamau ledu'n gyflymach.

image captionCafodd bron i 60 o ddiffoddwyr tân eu galw i daclo'r fflamau.

Straeon perthnasol

  • Difrodi 30 o fysus: ymchwiliad yn parhau