Rhys Priestland i ymuno â Chaerfaddon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Rhys Priestland yn ymuno â Chaerfaddon ar ddiwedd y tymor

Mae clwb rygbi Caerfaddon wedi cadarnhau y bydd maswr Cymru a'r Scarlets Rhys Priestland yn ymuno gyda nhw ar ddiwedd y tymor.

Mae disgwyl iddo arwyddo cytundeb dwy flynedd gyda'r clwb.

Roedd cytundeb y chwaraewr 27 oed gyda'r clwb yn Llanelli'n dod i ben ar ddiwedd y tymor, a bydd yn croesi Pont Hafren i ymuno â Chaerfaddon - sy'n chwarae yn uwchgynghrair Lloegr - yn dilyn cystadleuaeth Cwpan y Byd yn hwyrach yn y flwyddyn.

Mae wedi ennill 32 o gapiau i Gymru yn ystod ei yrfa ryngwladol, ond mae'n ail ddewis yn safle'r maswr ar ôl Dan Biggar o'r Gweilch yng ngharfan Cymru ar hyn o bryd.

Ymunodd Priestland gyda'r Scarlets yn 2005 ac fe ddaeth yn chwaraewr dylanwadol yn y garfan yn ystod ei gyfnod ym Mharc y Scarlets, ar ôl cyrraedd y brig wrth ddatblygu drwy system academi'r clwb.

'Angen her newydd'

Dywedodd y maswr: "Rwyf wedi mwynhau fy amser gyda'r Scarlets. Rwyf wedi bod yn lwcus i fod yn rhan o gemau grêt, a byddai fy uchafbwyntiau yma'n cynnwys cynrychioli'r rhanbarth yng Nghwpan Heineken dros y blynyddoedd.

"Mae'r Scarlets wedi bod yn gartref i mi am nifer o flynyddoedd, a dyma'r oll rwy'n ei adnabod fel chwaraewr proffesiynol.

"Mae fy ngyrfa i gyd wedi'i dreulio yng Nghymru, ac er 'mod i wedi mwynhau'r amser yna'n fawr, 'dwi angen her newydd.

"Mae Caerfaddon wedi creu cryn argraff arna' i. Mae'n glwb annhygoel ym mhob ystyr, yn cynnwys y chwaraewyr, yr hyfforddiant a'r cyfleusterau."

Bydd Priestland yn cystadlu am le yn nhîm Caerfaddon gyda'u maswr presennol, George Ford, sydd wedi torri i mewn i garfan Lloegr yn barod ag yntau ond yn 21 oed.

Capiau Cymru?

Gall symudiad Priestland effeithio ar ei obeithion o barhau yng ngharfan Cymru yn ogystal, gyda Warren Gatland yn ffafrio dewis chwaraewyr sy'n chwarae i'r rhanbarthau dros y rhai sy'n chwarae'r tu allan i'r wlad.

Byddai gadael Priestland allan o garfan Cymru yn newyddion da i Gaerfaddon, gyda Ford yn chwarae'n rheolaidd i Loegr.

Y Cymro ydi'r ail enw mawr i glwb rygbi Caerfaddon ei arwyddo'n ddiweddar, ar ôl iddyn nhw sicrhau Niko Matawalu o Ffiji bythefnos yn ôl.

Dywedodd prif hyfforddwr Caerfaddon, Mike Ford:

"Mae Rhys yn chwaraewr arbennig ac mae ei record dros y Scarlets a Chymru'n dangos hyn.

"Mae ganddo nifer o dalentau a bydd hynny'n siwtio ein chwarae ni. Mae'n ychwanegiad grêt i'n carfan.

"Mae dal yn ifanc, ond mae ganddo lawer o brofiad fydd yn hynod o werthfawr, yn enwedig wrth ddatblygu ein chwaraewyr ifanc."