Chwaraewr rygbi wedi aros tair awr ar gae am ambiwlans

  • Cyhoeddwyd
Luigi SegadelliFfynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Luigi Segadelli yn aros am ambiwlans ar y cae

Bu'n rhaid i chwaraewr rygbi aros am dair awr am ambiwlans, yn gorwedd ar y cae ar ôl torri ei goes yn ystod gêm.

Roedd Luigi Segadelli, 30, yn chwarae i glwb rygbi Treforys ddydd Sadwrn diwethaf, ond bu'n rhaid dod a'r gêm i ben wedi ychydig funudau wedi i Mr Segadelli frifo.

Galwodd ei gyd-chwaraewyr am ambiwlans, a bu'n rhaid ei orchuddio gyda blancedi er mwyn ei amddiffyn rhag yr oerfel tra roedd o'n disgwyl. Mae penaethiaid ambiwlans wedi dweud y bydd ymchwiliad yn cael ei gynnal i'r oedi.

Pan gyrhaeddodd parafeddygon, fe gafodd Mr Segadelli wybod y gallai fod wedi colli ei goes gan ei bod wedi troi yn las o achos yr oerfel.

'Oer ac yn crynu'

Dywedodd Mr Segadelli: ''Roeddwn i'n oer ac yn crynu. Pan welodd y parafeddygon pa mor hir yr oedd yn ei gymryd i gael y lliw yn ôl i fy nhroed fe ddywedon nhw ei fod yn bryder mawr achos fy mod wedi bod yn yr oerfel mor hir, roedd perygl o golli fy nhroed.''

''Dyna pryd y dechreuais fynd i banig. Fyddwn i ddim am i hyn ddigwydd i neb,'' ychwanegodd.

Torrodd Mr Segadelli ei esgyrn tibia a fibula yn ystod y gêm, gychwynodd am 14:30. Bu'n rhaid iddo aros nes bron i 18:00 cyn y daeth ambiwlans, ac roedd yn rhaid goleuo'r cae gyda llif-oleuadau erbyn hynny.

Llawdriniaeth

Derbyniodd gyffuriau lladd poen cryf ac mae bellach wedi derbyn llawdriniaeth ar ei goes.

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi dechrau ymchwiliad i'r hyn a ddigwyddodd.

Dywedodd llefarydd: 'Roedd y galw am ein gwasanaeth yn ddigynsail ac roedd yn golygu nad oeddem yn gallu ymateb i rai galwadau o fewn yr amser y byddem wedi ei hoffi.''

''Yn anffodus roedd yr alwad i helpu Mr Segadelli yn un o'r galwadau hynny.

''Mae'r Ymddiriedolaeth wedi derbyn cyswllt gan Mr Segadelli ac fe fyddwn nawr yn edrych ar y mater er mwyn cael dealltwriaeth lawn o'r hyn a ddigwyddodd. Yn y cyfamser fe hoffem wellhad buan iddo'', meddai.

Ffynhonnell y llun, Wales news service
Disgrifiad o’r llun,
Luigi Segadelli