Ymestyn cynllun 'Esgyn' i'r di-waith

  • Cyhoeddwyd
Lesley Griffiths
Disgrifiad o’r llun,
Mae Lesley Griffiths yn dweud y bydd y cymorth yn helpu pobl ifanc di-waith

Bydd dros £1 miliwn yn cael ei wario ar ehangu cynllun 'Esgyn' Llywodraeth Cymru. Mae'r cynllun yn rhoi cymorth i bobl ifanc sy'n dod o gartrefi lle nad oes neb yn ennill cyflog, i ddarganfod gwaith.

Cafodd cynllun Esgyn ei lansio fis Mawrth y llynedd, pan gafodd ei gyflwyno mewn chwe ardal ar gyfer cyfnod prawf.

Mae'r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi y bydd £1,063,271 ar gael er mwyn galluogi i'r cynllun barhau tan fis Mawrth 2016, gan hefyd ehangu'r ardal lle mae'r cynllun yn weithredol.

Nod y rhaglen yw darparu 5,000 o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth erbyn 2017 i gartrefi lle nad oes unrhyw un mewn gwaith.

"Carreg filltir"

Dywedodd Lesley Griffiths AC:

"Heddiw rydym yn cyrraedd carreg filltir anferth - 1,000 o gyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth i bobl o gartrefi di-waith yng Nghymru.

"Rydym yn falch o'r llwyddiant sylweddol hwn wrth gwrs, ond ddylen ni ddim gorffwys ar ein rhwyfau chwaith.

"Mae'n dda iawn gen i gyhoeddi £1 miliwn arall er mwyn i'r rhaglen hon barhau.

"Bydd modd dal ati nawr i adeiladu ar y llwyddiant hwn a sicrhau bod hyd yn oed mwy o bobl yn gallu cael cymorth un-i-un gan Esgyn.

"Rydym yn gwybod mai cyflogaeth yw'r ffordd orau allan o dlodi gan ei bod yn galluogi pobl i fyw bywydau sefydlog a boddhaus,'' meddai.