BBC Cymru Fyw

Ched Evans: Twrnai Cyffredinol yn ymchwilio i wefan

Published
image copyrightGetty Images
Mae Swyddfa'r Twrnai Cyffredinol yn ystyried a yw gwefan sy'n cefnogi Ched Evans wedi torri'r gyfraith yn ymwneud â dirmyg llys.
Daw hyn wedi i dad y ferch gafodd ei threisio gan Evans anfon llythyr yn cwyno ym mis Tachwedd.
Mae llefarydd wedi cadarnhau bod uwch-gyfreithiwr "yn ystyried y mater", gan ddweud eu bod nhw'n gobeithio dod i gasgliad "cyn bo hir".
Mae clwb pêl-droed Oldham Athletic yn ystyried arwyddo'r chwaraewr.
Cafodd Evans ei ryddhau o'r carchar ym mis Hydref, wedi iddo dreulio hanner dedfryd o bum mlynedd dan glo am dreisio dynes mewn gwesty yn 2011.

Dirmyg llys

Mae'r BBC ar ddeall bod Swyddfa'r Twrnai Cyffredinol yn ystyried a yw'r wefan chedevans.com wedi torri'r gyfraith yn ymwneud â dirmyg llys.
Dywedodd llefarydd: "Mae tad y ferch gafodd ei threisio gan Ched Evans wedi gofyn i'r Twrnai Cyffredinol ystyried nifer o faterion yn ymwneud â'r wefan.
"Mae un o'n huwch-gyfreithwyr wedi bod yn ystyried y materion sy'n ymddangos yn y llythyr ers iddo gael ei dderbyn, ac rydym yn gobeithio dod i gasgliad ynglŷn â'r mater cyn bo hir."
Byddai Swyddfa'r Twrnai Cyffredinol yn gallu gorchymyn i'r wefan gael ei thynnu lawr.
Yn ogystal gall wneud argymhelliad o erlyniad troseddol.

Heb ddisytyru arwyddo Evans

Mae clwb pêl-droed Oldham Athletic yn dweud bod trafodaethau ynglŷn ag arwyddo Evans yn parhau.
Dywedodd prif weithredwr y clwb, Neil Joy, ddydd Mawrth na fydden nhw'n gwneud unrhyw gyhoeddiad ar hyn o bryd, ond nad ydyn nhw wedi diystyru arwyddo'r chwaraewr.
Dywedodd: "Nid yw Oldham Athlethic yn gwneud unrhyw gyhoeddiad swyddogol ar hyn o bryd ynglŷn â Ched Evans."
Mae mwy na 50,000 o bobl eisoes wedi arwyddo deiseb ar-lein yn annog Oldham i beidio cynnig cytundeb iddo.
Mae Evans wedi trafod gyda'i hen glwb, Sheffield United, Tranmere a Hartlepool ynglŷn â dychwelyd i chwarae pêl-droed - ond wnaeth yr un tîm ei arwyddo.
Er adroddiadau fod tîm Hibernians yn Malta wedi cynnig cytundeb iddo - fe gadarnhaodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder ddydd Sadwrn na chaiff o chwarae pêl-droed i dîm o dramor oherwydd ei drosedd.
Mae Evans yn parhau i ddadlau ei fod yn ddieuog ac mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i'r euogfarn.

Straeon perthnasol

  • Ched Evans: Oldham yn dal i ystyried