Cameron yn amddiffyn sylwadau ynglŷn â'r GIG yng Nghymru

Gan Tomos Livingstone
Uned Wleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters

Mae'r Prif Weinidog, David Cameron, wedi amddiffyn ei sylwadau yn honni fod Clawdd Offa'n "ffin rhwng byw a marw" o ganlyniad i wendidau yn y Gwasanaeth Iechyd.

Bu honiadau Mr Cameron mewn araith y llynedd yn hynod ddadleuol, gan ddechrau cyfnod o gecru gwleidyddol ynglŷn â pholisi iechyd yng Nghymru a Lloegr.

Mewn cyfweliad ar raglen Good Morning Wales ar BBC Radio Wales fore Mercher, dywedodd Mr Cameron: "Rwy'n glynu at yr hyn y dywedais ynglŷn â'r peryglon yng Nghymru. Mae'r ffeithiau yna: mae pobl wedi bod yn marw wrth aros am driniaeth, yn rhannol o ganlyniad i doriadau i'r Gwasanaeth Iechyd gan wleidyddion yng Nghaerdydd."

Bwriad y Ceidwadwyr yw defnyddio record Llywodraeth Lafur Cymru - sy'n rhedeg y Gwasanaeth Iechyd - fel rhan ganolog o'i ymgyrch yn erbyn plaid Ed Miliband yn yr etholiad cyffredinol fis Mai.

Doedd ddim modd i lywodraeth Cymru feio llywodraeth San Steffan am doriadau iechyd, meddai, gan fod arian ychwanegol wedi bod ar gael o'r Trysorlys.

Dywedodd Mr Cameron hefyd fod gan ei lywodraeth yntau record dda wrth ymdrin â materion Cymreig.

"Bu hon yn llywodraeth pro-Cymru," meddai. "Boed hynny'n ceisio helpu i ddatrys problemau'r M4, codi'r orsaf niwclear newydd yn Ynys Môn neu'n trydaneiddio'r lein rheilffordd i Abertawe."

Mae diweithdra wedi cwympo 20,000 meddai, gydag allforion o Gymru ar i fyny hefyd.

Er gwaetha'r dadlau gwleidyddol, mynnodd fod ganddo berthynas dda â Carwyn Jones, a bod y ddau ŵr wedi cydweithio wrth ddod ag Uwchgynhadledd NATO i Gasnewydd fis Medi diwethaf.

Wrth ymateb i sylwadau David Cameron, dywedodd Vaughan Gething AC, Dirprwy Weinidog Iechyd y Blaid Lafur Gymreig:

''Bydd penderfyniad David Cameron i barhau gyda'i sylwadau sarhaus am farwolaeth yn niweidiol iawn i ymgeiswyr Ceidwadol ar hyd a lled Cymru. Maen nhw'n gwybod mai codi bwganod yn anghyfrifol yw hyn, a'i fod nid yn unig yn rhagrithiol ond hefyd yn niweidiol yn wleidyddol.

"Gydag argyfwng ar ôl argyfwng yn dod i'r wyneb yng ngwasanaeth iechyd Lloegr - gwasanaeth y mae'r Prif Weinidog yn gyfrifol amdano - fe fyddech chi wedi disgwyl ychydig o wyleidd-dra heddiw, ond does 'na ddim o hyn. Dyma'r un hen Dorïaid sydd yn poeni dim am Gymru a dim am ein gwasanaeth iechyd,'' meddai.