Beirniadaeth teulu wedi cwest Arthur Jones

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Jeffrey Jones

Mae crwner mewn cwest i farwolaeth pensiynwr yng Ngwlad Groeg wedi canmol ymdrechion ei deulu i geisio ei ddarganfod - ond mae'r teulu'n dweud y dylen nhw fod wedi cael gwybod ei fod ar goll yn gynt.

Cafodd corff Arthur Jones, 73, o Ddinbych, ei ddarganfod o dan goeden, chwe wythnos ar ôl iddo ddiflannu.

Roedd wedi'i weld ddiwetha' ar 19 Mehefin, 2014 - ddeuddydd ar ôl cyrraedd Ynys Creta ar gyfer gwyliau cerdded.

Cofnododd y crwner John Gittins reithfarn agored yn y cwest yn Rhuthun ddydd Mercher.

Wedi'r cwest, dywedodd ei deulu y dylen nhw fod wedi cael gwybod yn gynt am ddiflaniad Mr Jones.

Dim ond ar ôl iddo fethu a dychwelyd i ogledd Cymru y sylweddolodd y teulu fod Mr Jones ar goll.

Tu allan i'r gwrandawiad ddydd Mercher, dywedodd mab Mr Jones, Jeff, y dylid fod wedi tynnu sylw at bryderon ei fod ar goll yn gynt.

"Rydyn ni'n teimlo ein bod wedi cael ein gadael lawr," meddai.

Dywedodd y crwner wrth y cwest: ''Eisteddodd i lawr o dan goeden ac yn ystod yr amser hynny mae'n bosib ei fod wedi mynd yn sâl neu wedi diodde' yn sgil y gwres, ac ni wnaeth oroesi''.

Ag yntau'n gerddwr profiadol, ychwanegodd Mr Gittins ei fod yn gobeithio fod teulu Mr Jones yn gallu dwyn cysur o'r ffaith ei fod wedi marw'n gwneud yr hyn yr oedd yn caru ei wneud.

Bu'r awdurdodau yng Ngwlad Groeg yn chwilio'n ddyfal amdano, ac fe wnaeth swyddogion o Heddlu Gogledd Cymru hedfan i'r ynys er mwyn eu cynorthwyo.

Bu perthnasau Mr Jones, timau achub mynydd o'r gogledd a ffrindiau yn helpu i chwilio amdano hefyd.

Cafodd ei gorff ei ddarganfod gan ddyn lleol.

Straeon perthnasol