Ched Evans: Cytundeb gydag Oldham Athletic yn agos

Cyhoeddwyd

Mae'r BBC yn deall fod noddwyr Clwb Pêl droed Oldham Athletic wedi cael clywed gan y clwb fod cytundeb i arwyddo Ched Evans wedi ei gytuno.

Mae noddwyr y clwb, sydd yn chwarae yn Adran Un y bencampwriaeth yn Lloegr, wedi clywed y bydd y cytundeb i arwyddo'r chwaraewr gafodd ei garcharu am dreisio yn 2011 yn cael ei gyhoeddi ddydd Iau neu ddydd Gwener yr wythnos hon.

Mae un o noddwyr Oldham Athletic, cwmni Verlin Rainwater Solutions, wedi torri cysylltiad gyda'r clwb o ganlyniad.

Dywedodd Craig Verling fod penderfyniad y clwb i arwyddo'r chwaraewr ''yn fuan iawn'' wedi ysgogi eu penderfyniad i orffen noddi Oldham Athletic.

Ychwanegodd: '' Fe hoffem gymryd y cyfle i wneud yn glir ein bod yn teimlo y dylai Mr Evans allu byw bywyd heb gosb bellach ar ôl cwblhau ei gyfnod o garchar, ond mae ein teimladau yn parhau yr un fath sef na ddylai hyn fod yn llygaid y cyhoedd lle allai ddylanwadu ar y genhedlaeth nesaf.

''Rydym yn dymuno pob llwyddiant i'r clwb yn y dyfodol ac nid ydym yn difaru ein cysylltiad gydag Oldham Athletic dros y tymhorau diwethaf, ond rydym yn teimlo y byddai parhau gydag ein cefnogaeth yn anfon yr arwyddion anghywir.''

Dywedodd Oldham na fyddai unrhyw ddatganiad yn cael ei ryddhau ddydd Mercher ond fe roedd y clwb yn gobeithio gwneud datganiad ddydd Iau.