£1.5m i Draphont Ddŵr Pontcysyllte

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC, Akke Monasso
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer yr ymwelwyr i'r safle wedi cynyddu ers iddo gael ei wobrwyo â statws safle Treftadaeth y Byd yn 2009

Gall dros £1.5 miliwn gael ei wario i ddenu ymwelwyr i safle Traphont Ddŵr Pontcysyllte ger Wrecsam.

Mae cynllun ar gyfer y tair i 10 mlynedd nesaf wedi cael ei ddylunio gan ymgynghorwyr a gomisiynwyd gan Gyngor Wrecsam a'r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Mae'r awgrymiadau yn cynnwys caffi newydd a phlatfform golwg i ymwelwyr, yn ogystal â maes parcio estynedig.

Bydd cynghorwyr o Gyngor Wrecsam yn cyfarfod i drafod sut y bydd y £1,580,904 yn cael ei ariannu.

Mewn cyfarfod ddydd Mercher, canolbwynt y drafodaeth fydd y cynnig i godi tâl i barcio ar y safle ac i ddefnyddio'r cyfleusterau toiledau yno.

Mae'r AS dros Dde Clwyd, Susan Elan Jones, yn croesawu'r adroddiad:

"Y peth pwysig i'w wneud nawr yw sicrhau ein bod yn gwneud popeth yn ein gallu i gynyddu'r amser mae pobl yn treulio yma."

Mae nifer yr ymwelwyr i'r safle wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn ers i'r draphont ddŵr gael ei wobrwyo â statws safle Treftadaeth y Byd yn 2009.

Er hynny, mae'r adroddiad yn dweud bod ymwelwyr yn gadael o fewn awr o gyrraedd ar gyfartaledd.