Cyngor Gwynedd i ddarlledu ar y we

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cynllun yn galluogi i'r cyhoedd i weld a chlywed cyfarfodydd pwysicaf y Cyngor ar y we

Mae Cyngor Gwynedd ar fin lansio cynllun newydd fydd yn gweld eu cyfarfodydd yn cael eu darlledu ar y we i'r cyhoedd.

Nod y cynllun yw sicrhau bod cyfarfodydd pwysicaf y Cyngor yn agored i'r cyhoedd allu clywed a gweld os nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

Mewn cydweithrediad â chwmni 'Public-I' a Llywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi buddsoddi mewn offer fydd yn galluogi unrhyw un i wylio a gwrando ar drafodaethau'r Cyngor dros y we.

'Gweld a deall'

Dywedodd y Cynghorydd Lesley Day, Cadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd Cyngor Gwynedd:

"Mae'n eithriadol o bwysig bod pobl Gwynedd yn medru gweld a chlywed rhai o drafodaethau mwyaf pwysig y Cyngor.

"Rydym yn wynebu cyfnod eithriadol o heriol pan y bydd yn rhaid trafod a phynciau anodd a dyrys.

"Ar adeg felly, mae'n allweddol bod y cyhoedd yn medru gweld a deall yr hyn sy'n digwydd y tu ôl i ddrysau'r siambr.

"Rwy'n falch ein bod yn arbrofi gyda'r system hon am gyfnod o ddwy flynedd

"Byddwn yn cadw llygad barcud ar y defnydd a wneir o'r system er mwyn asesu a fydd yn rhywbeth y byddai'r cyhoedd am ei weld yn parhau ar ddiwedd y cyfnod peilot."