£8.5m i'r GIG am sganwyr CT ac MRI

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Bydd chwe ysbyty yn cael sganwyr newydd o ganlyniad i'r buddsoddiad

Mae pum bwrdd iechyd yng Nghymu i gael buddsoddiad o £8.5 miliwn i'w galluogi i brynu sganwyr CT ac MRI newydd.

Bydd Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Ysbyty Maelor yn Wrecsam, Ysbyty Gwynedd ym Mangor ac Ysbyty Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd oll yn cael sganwyr CT newydd, tra bydd Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd ac Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin yn cael sganwyr MRI.

Dywedodd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y bydd y buddsoddiad yn helpu lleihau amseroedd disgwyl.

Mae'r arian yn cynnwys £2.5 miliwn a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2014.

Mae Mr Drakeford yn ogystal wedi cyhoeddi, ynghyd â'r Gweinidog Cyllid, Jane Hutt, £3 miliwn o dechnoleg newydd i weithwyr adrannau achosion brys y GIG.

Gwella gwasanaethau

Gobaith y cynllun, fydd yn gweld system technoleg gwybodaeth newydd ar gyfer GIG Cymru, yw gwella gwasanaethau gofal brys drwy symleiddio'r llif gwybodaeth am gleifion a lleihau gwaith papur.

Bydd y system yn cael ei gyflwyno ym Myrddau Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Betsi Cadwaladr i ddechrau a'r gobaith tymor hir yw y bydd yn cael ei fabwysiadu fel system genedlaethol.

Meddai'r Athro Drakeford:

"Mae'r buddsoddiad hwn o filiynau o bunnoedd yn dangos yn glir bod gan y llywodraeth hon ymrwymiad i'r Gwasanaeth Iechyd. Bydd yn darparu technoleg arloesol i ysbytai ledled Cymru ac yn helpu i leihau amseroedd aros am brofion diagnosteg.

"Er gwaetha'r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd, mae mynediad at brofion diagnosteg yn gwella. Fodd bynnag, dwi'n derbyn bod yr amseroedd aros yn parhau i fod yn rhy hir mewn rhai achosion.

"Bydd cyflymu mynediad at y profion hyn yn golygu bod cleifion yn cael canlyniadau'n gynt, a'u bod yn gallu dechrau cael triniaeth yn gynt, gan leihau amseroedd aros o ganlyniad."