Gwaharddiad i bartner Stephen Fry am oryrru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun, Roedd Stephen Fry wedi dod gydag Elliott Spencer i'r llys ddydd Mercher

Mae partner Stephen Fry wedi cael ei wahardd rhag gyrru ar ôl cael ei ddal yn gwneud dros 100 mya wrth 'nôl y digrifwr o ŵyl lenyddol y Gelli Gandryll.

Roedd Mr Fry - sydd hefyd yn actor a chyflwynydd - yn Llys Ynadon Cwmbrân ar gyfer gwrandawiad Elliott Spencer, 27, ddydd Mercher.

Cafodd Spencer ei wahardd rhag gyrru am saith niwrnod ar ôl gyrru ar gyflymder o 101 mya mewn parth 70 mya ar yr A449 ger Casnewydd.

Ddydd Mawrth fe gyhoeddodd y ddau eu bod am briodi'n ddiweddarach eleni.

Clywodd y llys fod y cwpwl yn hwyr a bod Fry wedi dweud wrth ei bartner "i'w symud hi" yn y car Aston Martin DB9 yr oeddan nhw wedi'i logi.

Roedd y ddau'n gyrru o'u cartre' yn Llundain i'r ŵyl ar 24 Mai y llynedd, pan gawson nhw eu dal gan gamera symudol.

Roedd Mr Fry yn cyflwyno araith agoriadol fel llywydd yr ŵyl.

Yn ogystal â'r gwaharddiad, cafodd Spencer ddirwy o £100, a gorchymyn i dalu £85 mewn costau a £20 o dâl ychwanegol.