Ffion yn mynd nôl i'r ysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4C

Mae'r actores o Abercraf, Ffion Williams, yn mynd nôl i'r ysgol. Mae hi'n wyneb newydd yn y gyfres boblogaidd Gwaith/Cartref fydd yn ail-ddechrau ar S4C Nos Sul 11 Ionawr.

Bu'n siarad am ei her newydd ar raglen Ifan Evans ar C2, BBC Radio Cymru

Dwi'n deall mai nid actio oedd dy gariad cyntaf di ?

Na. O'n i wastad moyn bod yn filfeddyg. O'n i'n dipyn o swot yn yr ysgol, ac yn lico gwyddoniaeth ac oedd siop bwtcher 'da'n nhad-cu yng Nghwmgiedd ger Ystradgynlais. O'dd lladd-dŷ 'da fe hefyd gyferbyn â'r siop, so o'n i wastad mewn gyda'r milfeddygon yn watchad pethe, moyn bod yn rhan o'r holl beth. O'n i'n dwli!

Felly beth nath dy ddenu i'r byd actio?

Nes i ddechrau mynd i Theatr Ieuenctid Gorllewin Morgannwg a na'th drama gymryd drosodd… felly nes i feddwl 'falle gallen i actio bod yn milfeddyg rhyw ddiwrnod! Ond nes i byth cael y cyfle… wel, dim eto ta beth!

Ti eisoes wedi cael gyrfa brysur...

Do.Gavin & Stacey oedd y jobyn cynta i fi neud mas o coleg. Dath Ruth (Jones) mewn i 'neud gweithdai 'da ni ar monologues a phethau, a na'th hi 'weud "Oh I've got a little part you might like" a nes i fynd "Grêt, grêt...", doedd dim syniad 'da fi ar y pryd pa mor fawr bydde fe. Rhan bach, bach odd e, ond rhan fi'n credu ma' pobl yn cofio!

Nes i chwarae cymeriad o'r enw Louise, o'n i yn yr hen do gyda Stacey a ges i rhyw fath o love affair gyda un o ffrindie Gavin! Ro'n ni'n gwisgo ffrog turquoise a rhoies i high five bach iddo fe ar y diwedd.

O'dd syniad gyda chi fel actorion pa mor llwyddiannusfydde'r gyfres ar y pryd?

Roedd Ruth yn adnabyddus (fel actores a chynhyrchydd), ond ddim fel mae hi nawr. Na'th hi just ysgrifennu comedi bach gyda James Corden a meddwl "We'll give it a go" ond a'th e'n fawr iawn!

Ffynhonnell y llun, S4C

Wedyn fe es di 'Ar y Tracs', hefyd wedi ei ysgrifennu gan Ruth Jones...

Do, nath hi ysgrifennu fe, gyda Catrin Dafydd yn ei gyfieithu ar gyfer y teledu. O'dd e'n grêt - yn brofiad really da.

Ti 'di bod yn brysur iawn - Caerdydd, Pen Talar i enwi m'ond rhai, a nawr Gwaith/Cartref. Pa mor anodd yw hi i gamu ar set lle mae pawb wedi bod gyda'i gilydd mor hir?

Fel arfer 'sen i'n meddwl bod e'n really anodd ond o'n i'n ddigon ffodus i weithio ar storïo ar gyfer y bedwaredd gyfres felly o'n i'n nabod lot o'r cast a'r criw yn barod, so o'n i'n teimlo bod digon o ffrindie 'da fi 'na. O'dd hwnna'n lyfli, ac o'n i 'di gweithio 'da Aled Pugh o'r blaen ar Caerdydd - so nes i really fwynhau stepio mewn i treading the boards eto.

Felly y cwestiwn mawr - beth allwn ni ddisgwyl o'r gyfres hon?

Ma lot i ddisgwyl, fi ffili gweud gormod, ond mae ysgol newydd gyda ni. Bydd lot mwy o Gareth Jewell gyda'i abs e mas, bydd y merched yn hapus iawn gyda hwnna! A fi'n siwr bydd pawb yn disgwyl gweld beth sy'n digwydd i gymeriad Wyn, os yw e'n cael ei comeuppance neu beidio.

Gyda Lisa, fy nghymeriad i, dwi'n chwarae cyn-wraig Dewi, so ma' lot o wrthdaro rhyngddi hi a Grug Matthews, cariad newydd Dewi. Ma' nhw'n gymeriadau gwahanol iawn.

Ffynhonnell y llun, S4c

Ac erbyn hyn ti wedi camu tu ôl i'r camera hefyd…

Ydw, nes i storïo'r bedwaredd gyfres a golygu sgriptiau cyn iddyn nhw fynd at y cast, nes i really fwynhau hwnna. Ma' hi mor anodd cynnal dy hunan fel actores yng Nghymru, full on, so o'n i'n meddwl - reit - ma rhaid fi neud rh'wbeth dwi'n mwynhau a dwi really wedi mwynhau gweithio gyda sgriptiau.

Felly, nes i ffonio Fiction Factory i ofyn os oedd lle i un fach, ac roedden nhw'n ddigon hapus i gael fi on board.

Mae'n help bod yn actores yn y rôl 'na achos galle ti weld os yw'r ddeialog yn gweithio neu os oes rh'wbeth 'di cael ei or-ysgrifennu, felly mae'n rhoi ychydig o insight.

Beth arall sy' mlan da ti yn 2015?

Fi nôl tu ôl y llenni yn Fiction Factory, a gobeithio gweithio ar chweched cyfres Gwaith/Cartref, yn storïo eto a golygu sgriptiau, a chysgodi Nora Ostler y cynhyrchydd. Mae'r gyfres 'di cydio yn y genedl i raddau!

Ma hwnna'n grêt i ti, achos os wyt ti'n gweithio ar y sgript galletti 'neud yn sr bod rhan mawr 'da ti wedyn yn y gyfres nesa'!

Rhan massive i fi'n hunan, ie, ie... a galw'r sioe yn Lisa Morris yn lle Gwaith/Cartref!

Ffynhonnell y llun, S4C