Benthyciad o £230m i Ddŵr Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Banc Buddsoddi Ewropeaidd wedi benthyg £500 miliwn i Ddŵr Cymru ers 2001.

Mae Dŵr Cymru wedi sicrhau benthyciad Ewropeaidd o £230 miliwn i er mwyn gela yn eu rhwydwaith o beipiau a safleoedd carthffosiaeth.

Mae'r cwmni yn dweud y bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio fel rhan o gynllun buddsoddiad dros bum mlynedd.

Cytunwyd i'r benthyciad gan y Banc Buddsoddi Ewropeaidd, sydd wedi benthyg £500 miliwn i Ddŵr Cymru ers 2001.

Gobaith Dŵr Cymru yw y bydd y benthyciad yn golygu y gall gwasanaethau wella heb i filiau gynyddu.

Dywedodd Chris Jones, prif weithredwr Dŵr Cymru: "Rwy'n hynod o falch o fod wedi sicrhau'r benthyciad gan ei fod yn ein cynorthwyo ni i sicrhau mwy o fuddsoddiad yn ogystal â biliau is ar gyfer ein cwsmeriaid. "

Ychwanegodd eu bod yn bwriadu defnyddio £120 m er mwyn gwella neu ailadeiladu 12 safle trin dŵr.