BBC Cymru Fyw

Dynes wedi marw ar ôl damwain yn siop House of Fraser

Published
image captionBu farw'r ddynes ychydig ddyddiau ar ôl y ddamwain
Mae dynes mewn oed oedd wedi ei hanafu ar ôl disgyn i lawr grisiau symudol mewn siop yng Nghaerdydd noswyl Nadolig wedi marw.
Cafodd tri pherson eu cymryd i'r ysbyty wedi iddynt ddisgyn i lawr y grisiau symudol yn House of Fraser ar Heol Eglwys Fair am oddeutu 11.20yb.
Credir i'r ddamwain ddigwydd pan ddisgynnodd un ddynes ar ddynes arall, a disgynnodd y ddwy i mewn i'r ddynes mewn oed, a gredir ei bod yn ei 80au.
Bu farw'r ddynes ychydig ddyddiau yn ddiweddarach.
Dywedodd llefarydd ar ran House of Fraser:
"Rydym yn drist iawn i glywed am farwolaeth y ddynes gafodd ddamwain yn ein siop yng Nghaerdydd noswyl Nadolig.
"Rydym yn cydymdeimlo gyda'i theulu a'i ffrindiau.
"Buasem yn hoffi diolch i'n staff am eu hymateb cymorth cyntaf a'r gofal a roddwyd i'r cwsmer, a hefyd i'r parafeddygon am eu hymateb cyflym er ei bod yn gyfnod yr ŵyl."
Wedi'r digwyddiad, fe archwilwyd y grisiau gan beiriannydd, ond nid oedd dim o'i le arno.