Ched Evans yn 'ymddiheuro am effeithiau ei ymddygiad'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Wedi i glwb pêl-droed Oldham ddweud na fydd y clwb y cynnig cytundeb i Ched Evans, mae'r Cymro wedi ymddiheuro am effeithiau ei ymddygiad.

Mewn datganiad gafodd ei ryddhau ar ran y pêl-droediwr gan y Sefydliad Pêl-droedwyr Proffesiynol (PFA) ddydd Iau, mae'n dal i fynnu ei fod yn ddieuog o dreisio merch mewn gwesty yn Y Rhyl yn 2011, ond ei fod yn "ymddiheuro am effeithio'r noson" ar nifer y bobl, gan gynnwys y ferch dan sylw.

Meddai'r datganiad: "Rwy'n gwerthfawrogi cefnogaeth y PFA yn ceisio fy helpu i ddychwelyd i bêl-droed a pharhau gyda fy ngyrfa.

"Rwyf yn parhau i fynnu mod i'n ddieuog, dw'i am wneud yn glir mod i - â'm holl galon - yn ymddiheuro am effeithiau'r noson honno yn Y Rhyl ar nifer o bobl, yn enwedig y ferch dan sylw."

Mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i euogfarn Evans.

Yn gynharach ddydd Iau, cyhoeddodd Clwb Pêl-droed Oldham Athletic eu bod wedi penderfynu peidio arwyddo'r ymosodwr.

Dywedodd aelod o Fwrdd rheoli'r clwb wrth olygydd chwaraeon y BBC, Dan Roan, eu bod wedi gwneud y penderfyniad oherwydd "pwysau aruthrol gan noddwyr a bygythiadau i staff a'u teuluoedd".

Ddydd Mercher roedd perchennog y clwb wedi dweud bod y tebygolrwydd o'r clwb yn arwyddo'r chwaraewr 26 oed yn "80% debygol".

Gwrthwynebiad

Cafodd y peldroediwr ei garcharu am bum mlynedd ym mis Ebrill 2012 am dreisio merch ger y Rhyl.

Cafodd ei ryddhau o'r carchar ym mis Hydref ar ôl treulio dwy flynedd a hanner dan glo.

Fe wnaeth dros 60,000 o bobl arwyddo deiseb yn galw ar Oldham i beidio arwyddo cyn chwaraewr Sheffield United.

Fe wnaeth nifer o wleidyddion hefyd leisio eu gwrthwynebiad i'r symudiad.

Mae prif gwnstabl Heddlu Manceinion, Syr Peter Fahy, yn dweud y bydd y llu yn ymchwilio i honiadau fod staff a theuluoedd y clwb wedi cael eu bygwth.

"Mae'n gwbl annerbyniol," meddai wrth BBC Radio 5 Live.

"Byddwn ni'n cysylltu gydag Oldham Athletic i sicrhau fod y mater yn cael ei ymchwilio."

Dyma'r ail dro i'r clwb roi'r gorau i ymdrechion i lofnodi Evans.

Mae arweinydd Cyngor Oldham, Jim McMahon, hefyd wedi ymateb i'r newyddion na fydd Ched Evans yn cael cytundeb gyda clwb y dre', drwy ddweud:

"Rydw i'n credu mewn ailsefydlu troseddwyr, ond rydw i hefyd yn teimlo y dylai'r clwb a'r chwaraewr fod wedi disgwyl am gasgliadau apêl Mr Evans cyn dod i benderfyniad.

"Mae'r holl fater wedi rhannu'r dref a barn y cyhoedd, a does dim enillwyr, yn enwedig o ran enw da'r clwb a'r dref."