Carchar wedi'i ohirio am achosi £10,000 o ddifrod

Cyhoeddwyd

Mae dynes wedi derbyn dedfryd o 22 wythnos o garchar wedi'i ohirio am 12 mis, a gorchymyn i dalu iawndal o £10,000, wedi iddi bledio'n euog i ddifrodi 12 car yn Llanbedr yng Ngwynedd.

Clywodd Llys Ynadon Dolgellau bod Sharon Thomas, 59, o Lanbedr, wedi defnyddio hen sgriwdreifer i adael creithiau dwfn ar hyd 12 car oedd wedi eu parcio yn y pentre'.

Roedd gwerth y difrod yn amrywio o £615 i Ford Focus, £885 i Mercedes a £1,290 i Jaguar.

Mi wnaeth Thomas wneud cyfaddefiad llawn i'r heddlu gan feio'r ffaith ei bod wedi yfed tair potel o win, a hynny ar ben ei meddyginiaeth.

Dywedodd Tracey Willingham, ar ran yr erlyniad, bod perchennog un o'r ceir yn eistedd yn y car pan wnaeth Thomas ei ddifrodi, a hynny wrth iddi gerdded heibio yn mynd â'i chi am dro.

Drwy ei chyfreithwraig, Nansi Thirsk, ymddiheurodd Thomas i'r holl ddioddefwyr, gan ychwanegu nad oedd hi'n gallu cofio beth roedd hi wedi'i wneud a'i bod eisiau ymddiheuro i berchnogion y ceir a'r gymuned.

Iawndal

Roedd Thomas yn fodlon talu iawndal llawn i'r holl berchnogion.

Mi wnaeth cadeirydd y llys, Mrs Sarah Foskett, atgoffa Thomas o'r problemau a'r anhawsterau roedd hi wedi eu hachosi i berchnogion y ceir.

Dywedodd: "Mae eich ymddygiad wedi bodloni'r meini prawf ar gyfer cael eich dedfrydu i gyfnod dan glo ac rydym yn eich dedfrydu i 22 wythnos yn y carchar. Byddai'r ddedfryd wedi bod yn 26 wythnos o garchar oni bai eich bod chi wedi pledio'n euog yn gynnar.

"Rydym ni'n fodlon gohirio'r ddedfryd o garchar am 12 mis, ond bydd rhaid i chi fynychu 10 sesiwn gyda'r gwasanaeth prawf. Bydd rhaid i chi dalu iawndal llawn ynghyd â chostau o £85 a thâl dioddefwyr o £80, gan wneud cyfanswm o £10,040."