Bygwth lladd: Arestio dyn wedi digwyddiad yn swyddfa AS

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu De Cymru wedi arestio dyn 53 oed ar amheuaeth o wneud bygythiadau i ladd yn dilyn digwyddiad ar Ffordd Llangyfelach yn Abertawe bnawn dydd Iau.

Cafodd heddlu arfog eu galw i swyddfa AS Abertawe, Sian James yn y ddinas am 11.20am. Mae'r dyn bellach yn cael ei gadw yn y ddalfa yn Swyddfa Ganolog yr Heddlu yn Abertawe.

Ni chafodd neb unrhyw niwed ac ni ddefnyddwyd unrhyw arfau yn ystod y digwyddiad.

Doedd Ms James ddim yn y swyddfa ar y pryd.

Yn ôl gohebydd BBC Cymru, David Grundy, oedd tu allan i'r swyddfa wedi'r digwyddiad, cafodd tri char heddlu arfog eu galw i'r swyddfa, yn ogystal â char heddlu arall - oedd yno i reoli traffig.

Ychwanegodd fod yr heddlu wedi gadael yr ardal erbyn hyn.