Undeb yr NASWUT yn canslo streic yn Ysgol Penweddig

Cyhoeddwyd

Ni fydd athrawon Ysgol Penweddig yn Aberystwyth yn mynd ar streic ddydd Gwener yn dilyn trafodaethau rhwng undeb athrawon NASUWT a Chyngor Ceredigion.

Daeth cyhoeddiad ddechrau'r wythnos y byddai staff yn gweithredu'n ddiwydiannol yn sgil anfodlonrwydd gydag arferion rheoli'r ysgol, prosesau disgyblu, y drefn monitro ac archwilio llym a chynnydd yn eu pwysau gwaith.

Ond ddydd Iau, dywedodd yr NASUWT eu bod wedi penderfynu peidio gofyn i'w haelodau streicio ar ôl 'datblygiad digonol' yn eu trafodaethau gyda'r awdurdod lleol.

Mewn datganiad ar y cyd â'r cyngor, ychwanegodd yr undeb y byddai cyfarfodydd pellach yn cael eu trefnu i geisio dod â'r anghydfod i ben.

Doedd dim modd gwneud unrhyw sylwadau pellach o achos hynny, meddai'r datganiad.

Dros gyfnod y Nadolig fe dderbyniodd rieni Ysgol Penweddig lythyr drwy'r post yn dweud bod aelodau'r Undeb Athrawon NASUWT yn bwriadu gweithredu'n ddiwydiannol, ac y byddai hyd at 23 o athrawon ar streic yn yr ysgol.

Mae 23 o athrawon yn gyfystyr â thua hanner athrawon yr ysgol.

Mewn ymateb ar y pryd, dywedodd Cyngor Ceredigion fod yr anghydfod yn fater anffodus iawn, ac na ddylid ystyried cynnal streic os nad yw popeth arall yn methu.

Maen nhw'n dweud mai ychydig iawn o gyfathrebu fu rhwng yr undeb, NASUWT, yr ysgol a gwasanaethau dysgu'r cyngor ac na chafwyd unrhyw gais gan yr undeb i drio datrys pryderon eu haelodau cyn galw'r streic.

Straeon perthnasol