Cwest Yale Howarth: Darganfod corff wedi honiadau rhyw

Yale Howarth Image copyright Facebook
Image caption Cafodd tudalen deyrnged i Yale ei gosod ar wefan Facebook yn dilyn ei farwolaeth

Clywodd cwest fod corff bachgen 15 oed wedi ei ddarganfod yn crogi, yn dilyn honiadau ei fod o bosib wedi cael rhyw gyda chyd-ddisgybl iddo.

Roedd staff Ysgol Dinas Bran yn Llangollen, Sir Ddinbych, wedi siarad gyda Yale Howarth, ar ôl i ferch ddweud nad oedd hi'n siwr os yr oedd hi wedi cael rhyw gyda bachgen mewn parti, cyn ei enwi yn ddiweddarach.

Cafodd Yale Howarth ei ddarganfod yng nghartref y teulu yn y Waun ym mis Ionawr 2013, a bu farw yn yr ysbyty y diwrnod canlynol.

Mae disgwyl i'r cwest bara tri diwrnod.

Yn ystod y gwrandawiad, dywedodd Sally Roberts, rheolwr cynorthwyo dysgu yn yr ysgol, fod y ferch wedi dweud wrthi ei bod wedi bod mewn parti ond ''nad oedd hi'n gwybod os oedd hi wedi cael rhyw gyda bachgen ai peidio''.

Ni wnaeth y ferch enwi unrhyw unigolyn yn wreiddiol, ond yn ddiweddarach fe enwodd hi Yale Howarth, ac fe siaradodd staff yn yr ysgol gyda hi ar 22 Ionawr.

Dywedodd y ferch wrth aelod arall o staff, Wendy Gwilliam, ei bod wedi bod mewn parti ac roedd ''yn feddw a nid oedd yn cofio dim byd''. Dywedodd y ferch wrthi: ''Dwn i ddim os cefais ryw''.

Dywedodd Wendy Gwilliam wrth y cwest ei bod yn credu y dylai gofnodi y digwyddiad gan ei bod yn gwybod fod y ferch wedi bod yn feddw.

Image copyright Google
Image caption Roedd Yale yn ddisgybl yn Ysgol Dinas Bran yn Llangollen

Wedi trafodaeth gyda chydweithwyr, fe gysylltodd yr ysgol gyda'r gwasanaethau cymdeithasol y diwrnod canlynol. Dywedodd swyddogion y gwasanaethau cymdeithasol y dylid trafod y mater gyda'r tîm diogelu plant.

Dywedodd Ms Gwilliam fod swyddogion y gwasanaethau cymdeithasol wedi eu cynghori i siarad gyda Yale am y mater.

Mewn datganiadau ysgrifenedig, dywedodd rhieni Yale, Mark a Della, nad oedd ganddyn nhw unrhyw syniad o'r hyn a ddigwyddodd yn yr ysgol yn gynharach y diwrnod hwnnw gan fod eu mab wedi dychwelyd o'r ysgol fel arfer cyn mynd i mewn i'r garej oedd yn ei ddefnyddio ar gyfer ymarfer gyda'i fand.

Ceisiodd ei rieni roi cymorth meddygol i'w mab ar ôl dod o hyd iddo yn y garej.

Galwodd y cwpwl am gymorth parafeddygon ac fe gludwyd Yale i Ysbyty Maelor Wrecsam, lle bu farw.