Carchar newydd: Llai o swyddi 'lleol'

Cyhoeddwyd

Mae pryderon wedi codi na fydd digon o swyddi i bobl leol yn cael eu creu wrth ddatblygu carchar newydd i ogledd Cymru yn Wrecsam.

Yn ôl gwaith ymchwil gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, mae'r diffiniad o 'ardal leol' sydd yn cael ei ddefnyddio wrth ddisgrifio cyfleoedd swyddi y carchar newydd yn cynnwys dalgylch o 50 milltir o ganol Wrecsam.

Mae'r dalgylch yma'n cynnwys dinasoedd Lerpwl, Manceinion, Wolverhampton, a Stoke-on-Trent, yn ôl Canolfan Llywodraethiant Cymru.

Yn ôl y Weinyddiaeth Gyfiawnder, bydd y carchar yn hwb sylweddol i ogledd Cymru.

Dalgylch 50 milltir

Mae adroddiad sydd wedi dod i law'r Ganolfan Lywodraethiant drwy gais dan y ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, yn nodi fod gobaith creu 50% o swyddi lleol, a bod y diffiniad o ardal 'leol' yn golygu 50 milltir o'r safle, neu siwrne awr o hyd i'r gwaith.

Dywedodd Robert Jones, ymchwilydd gyda'r Ganolfan Llywodraethiant: ''Mae'r darn diweddaraf yma o wybodaeth yn dangos fod angen gofyn cwestiynnau sylweddol am 'fanteision' y carchar hwn yn Wrecsam. Yr arbennig, mae'n ymddangos fod y manteision honedig i'r economi leol yn y dref ac i ogledd Cymru wedi cael eu gor-bwysleisio.

''Yng ngwyneb y wybodaeth newydd yma, mae'n hen bryd cynnal ymchwiliad llawn gan wleidyddion lleol er mwyn darganfod gwir 'gost' a 'manteision' lleoli'r carchar mawr hwn yn Wrecsam'', meddai.

Dylai'r carchar, fydd yn gallu dal mwy na 2000 o garcharorion, agor yn 2017. Cafodd caniatâd cynllunio ei gytuno gan gynghorwyr ym mis Tachwedd 2014.

'Hwb anferth i'r economi'

Mewn ymateb i sylwadau'r Ganolfan Lywodraethiant, dywedodd y Gweinidog Carchardai Andrew Selous: ''Does gen i ddim amheuaeth na fydd y carchar newydd yn Wrecsam yn hwb anferth i'r economi lleol.

''Mae'r buddsoddiad yma o £212m yn gyfle sylweddol i ogledd Cymru, ac fe fydd y cynllun yn hwb o ryw £23m i'r economi ranbarthol yn flynyddol, gan greu hyd at 1,000 o swyddi pan fydd y carchar ar agor''.

Ychwanegodd y gweinidog: ''Bydd cyfanswm o £30m yn cael ei wario ar fusnesau lleol, ac mae £1.1 wedi ei glustnodi i gwmniau yng ngogledd Cymru yn barod - sydd yn bell ar y blaen o'r targed o £25,000 ar gyfer 2014.''

Ffynhonnell y llun, Canolfan Llywodraethiant Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Map Canolfan Llywodraethiant Cymru yn dangos dalgylch lleol swyddi'r carchar newydd